Om Bollnäs Energi AB

Bolaget startade verksamheten 1/1 2007 och ägs till 100 % av Bollnäs stadshus AB, som i sin tur ägs av Bollnäs kommun. Fjärrvärme började byggas ut i Bollnäs tätort 1976 och bedrevs fram till bildandet av Bollnäs Energi AB inom kommunens tekniska förvaltning. 1994 byggdes fjärrvärmen ut i Arbrå och 1996 startade utbyggnaden i Kilafors.

Under 2010/2011 byggdes det nya kraftvärmeverket i Bollnäs där vi inte bara utvinner värme utan även producerar el.

Affärsområde Bredband tillkom 2012 från det som tidigare var Helsinge Net Bollnäs. Vi har ett fibernät som efter 2020 täcker 98% av fastboende i Bollnäs kommun. Fiberutbyggnaden till privata hushåll har pågått sedan 2011.

Elen som vi producerar vid kraftvärmeverket i Bollnäs säljer vi genom Fyrfasen Energi (fram t o m maj 2022 var det Helsinge Elhandel).

Fjärrvärme

Satsar du på fjärrvärme får du ett enkelt, tryggt och bekvämt system som kräver minimal insats från dig. Vi värmer ditt vatten och ger dig en jämn och behaglig inomhustemperatur. Fjärrvärme är dessutom en smart uppvärmningsmetod som är driftsäker och flexibel.

Bredband

Med internet via fiber får du som har ett datauttag i väggen hastigheter upp till 1000 Mbit/s. Det ger dig ett snabbt nät – både när du skickar och tar emot information – vilket banar väg för framtidens internettjänster. Vi har ett öppet fibernät med flera olika tjänsteleverantörer att välja bland.

Elhandel

Fyrfasen Energi tog den 1 juni 2022 över Helsinge Elhandels verksamhet och kunder. Den lokala förankringen i bygden blir kvar där Malin Eriksson och Annica Persson fortsatt kommer att välkomna dig till sitt kontor i Edsbyn.

Affärsplan

Under 2022 antog styrelsen en ny affärsplan, som sträcker sig från 2023-2027. Det bygger på en vision att vara en klimatpositiv samhällskraft. Klicka på knappen nedan för att läsa den.

Organisation

Bollnäs Energi AB ägs till 100 % av Bollnäs kommun. Styrelsen består av sju politiskt valda ledamöter och en personalrepresentant.

Styrelsen

  • Johan P Bång, Ordförande
  • Olov Nilsson Sträng, 1:e vice ordförande
  • Olof Ceder Bång, 2:e vice ordförande
  • Benny Engberg, Ledamot
  • Sandra Hölzgen, Ledamot
  • Eva Johansson, Ledamot
  • Kenneth Nilshem, Ledamot
  • Örjan Gripentoft, Ledamot, arbetstagarrepresentant
Bild på styrelsen
Övre raden från vänster; Benny Engberg, Kenneth Nilshem, Olof Ceder Bång, Johan P Bång, Olov Nilsson-Sträng.
Nedre raden från vänster; Sandra Hölzgen, Eva Johansson, Örjan Gripentoft.

VD

Thomas Andersson, tel. 0278-254 70.

Press & Media

Kontaktpersoner

Styrelsearbetet: Ordförande Johan P Bång
Vd: Thomas Andersson
Ekonomi: Erica Alderborg

Fjärrvärme

Produktion: Johan Norlund
Distribution: Johan Norlund

Bredband

Stadsnät: Anders Lantz

Kontakt e-post: fornamn.efternamn@bollnasenergi.se
Telefon: 0278-254 70

Här kan du som är samarbetspartner ladda ner vår logotyp. Högerklicka och välj ”spara bild som” på din dator.

Bollnäs Energi logotyp

Bollnäs-grön:

PMS 382, CMYK 40/0/100/0, RGB 177/200/0

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.