Utsättning av kabel

Avgrävda kablar orsakar inte bara driftstörningar på nätet, det kostar dessutom mycket pengar. Gräver du själv av en kabel utan att ha begärt utsättning på den får du själv stå för reparationskostnaden.

Hur begär jag utsättning?

Vi hänvisar till ledningskollen. Där kan alla registrera ett ärende, det är bara att följa anvisningarna. Vi har ca 120 mil bredbandsschakt i backen runt om i kommunen och snittet 2020 var ca 27 ärenden per vecka, då koncentreras de flesta ärenden mellan april och november.

För att kunna administrera alla dessa förfrågningar på ett snabbt och säkert sätt är vi med i Ledningskollen. Då riskerar vi inte att missa någon utsättning.

Vad är ledningskollen?

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som drivs av PTS (post- och telestyrelsen) och ett effektivt verktyg, både för oss som vill markera våra kablar och för sig som vill gräva. Alla kan begära utsättning; privatpersoner, företag, myndigheter och kommuner. I Bollnäs kommun är dessutom alla ledningsägare med så lägger du in ett ärende kan alla vi olika ledningsägare kolla om vi har kablar som berörs. Se filmen till höger för mer information om Ledningskollen.

Hur ser det ut när vi märker våra kablar?

Vi använder oss alltid av grön färg för att markera fiberkablar (fjärrvärmen markeras med röd färg).
Vi använder pinnar eller målar direkt på backen beroende på hur det ser ut på platsen. På gräs är pinnar lämpligast medan det på asfalt eller grusväg inte går så bra och då målas det istället direkt på backen.

Till höger ser du exempel på våra olika utsättningar.

Bild på målad utsättning
Bild på utsättning med pinnar

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.