Miljörapporter

Vi tar årligen fram miljörapporter där vi beskriver vår verksamhet, dess påverkan på miljön, vårt uppfyllande av tillståndsbeslut, anläggningarnas utsläppsvärden och åtgärder som gjorts för minskad miljöpåverkan mm.

Lokala miljövärden

Lokala miljövärden för anläggningarna hittar du här:

 

 

Tidigare års miljörapporter