Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för bollnasenergi.se

Bollnäs Energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur bollnasenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bollnasenergi.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till info@bollnasenergi.se
 • ring 0278-254 70

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Listor är inte alltid kodade som listor och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.
 • Radbrytningar används på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning av texter.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för en del hjälpmedel.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Det finns texter och ikoner med färger som kan vara svåra att se.
 • Länktexter kan vara otydliga.
 • Webbplatsens sidtitlar kan förbättras.
 • Genvägen till huvudinnehållet saknas och det saknas sektioner vilket gör det svårare att navigera med många hjälpmedel.
 • Menyn och undermenyn kan vara svår att nå med hjälpmedel.
 • Ordningen för de som navigerar utan mus är inte alltid logisk.
 • Det saknas fokusmarkering vid navigering med tangentbord.
 • Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för uppläsande hjälpmedel.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel och felmeddelanden är dolda för hjälpmedel.
 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information när det finns områden som går att fälla ut.


Oskäligt betungande anpassning

Bollnäs Energi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Bollnäs Energi har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

Bollnäs Energis begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av samtliga problem på nuvarande plattform skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna kommer vissa anpassningar av webbplatsen vara oskäligt betungande i dagsläget.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av bollnasenergi.se

Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.