Prisvärt, enkelt och bekvämt

Satsar du på fjärrvärme får du ett enkelt, tryggt och bekvämt system som kräver minimal insats från dig. Vi värmer ditt vatten och ger dig en jämn och behaglig inomhustemperatur. Fjärrvärme är dessutom en smart uppvärmningsmetod som är driftsäker och flexibel.

Hur fungerar det?

 1. Värmeverket
 2. Fjärrvärmen kommer från värmeverket till fastigheten i form av hett vatten. Fjärrvärmen sprids via ett system av välisolerade rör där temperaturen på vattnet ligger på mellan 70 och 120 grader. Vattnet leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet.

 3. Fastighetens fjärrvärmecentral
 4. I fastigheten installeras en fjärrvärmecentral. I denna finns två värmeväxlare som använder det heta fjärrvärmevattnet för att värma upp fastighetens värmesystem och tappvarmvatten. Det är du som kund som äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen.

 

Var läggs fjärrvärmerören?

De rör som vattnet slussas genom kallas fjärrvärmerör och de grävs normalt ner i marken, i gator eller i parker. När rören är nergrävda och markytan ställts i ordning försvinner snart spåren av ingreppet. Vi har stor erfarenhet av att lägga fjärrvärmerör och har hittills installerat drygt 1300 småhus. Det har utvecklats smidiga metoder för att ansluta fastigheter till fjärrvärmenätet utan stora ingrepp i vare sig mark eller byggnader.

 

 

Är det fjärrvärmevatten i kranen?

Vattnet pumpas runt i fastighetens egna system för värme och vatten. Värmeverket och fastigheten har alltså skilda system som inte kommer i kontakt med varandra mer än att värmeverkets vatten värmer upp fastighetens vatten i fjärrvärmecentralen. När detta är gjort transporteras det nedkylda fjärrvärmevattnet tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.

Hur stort utrymme krävs i mitt hus?

När du går över till fjärrvärme installeras en fjärrvärmecentral, som inte är större än ett badrumsskåp och därför kan hängas på väggen. Den placeras oftast i källaren – men kan även rymmas i en garderob, i grovköket eller i garaget – och ansluts till fjärrvärmenätet via två anslutningsrör som inte är större än vanliga vattenledningar, dvs 20–25 mm vardera.

 

 

Hur fungerar fjärrvärmecentralen?

I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare, en för varmvatten till kranarna och en för elementen. Värmeväxlaren fungerar så att fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett kanalsystem med väggar som har god värmeledningsförmåga. På andra sidan dessa väggar finns ett annat kanalsystem, där det vatten som ska värmas cirkulerar. Titta gärna på filmen här intill, där ges en genomgång av vår vanligast förekommande villacentral. Fjärrvärmecentralen hör till fastigheten och ägs av dig som kund.

Hur länge håller fjärrvärmecentralen?

Många av våra centraler har suttit uppsatta i tjugo år och även mer och fungerar bra. Oftast är det enbart delar som behöver bytas ut. De delar som slits mest är varmvattenregulatorn, plattväxlarna och styrcentralen. Dessa delar håller dock många år och till en början är det 2 års garantitid. På villacentraler installerade av oss erbjuder vi serviceavtal, läs mer nedan. Där ingår en årlig kontroll samt rabatterade priser på utbyten av komponenter. Om man skulle behöva byta hela centralen ligger kostnaden för ett komplett utbyte mellan 25 000 – 30 000 kr.

 

Säverstaverket

Bollnäs – Säverstaverket

I Säverstaverket produceras både fjärrvärme och el.

Bränslemix 2022:
84,27 % återvunnen energi
13,78 % förnybart
1,95 % fossilt

Läs mer

Arbrå Värmeverk

Arbrå värmeverk består av två biobränslepannor.

Bränslemix 2022:
86,56 % förnybart
7,18 % återvunnen energi
6,26 % fossilt

Läs mer

Kilafors Värmeverk

Kilafors värmeverk består av två biobränslepannor.

Bränslemix 2022:
93,54 % förnybart
5,58 % återvunnen energi
0,88 % fossilt

Läs mer

Rengsjö Värmeverk

Rengsjö värmeverk består av två biobränslepannor.

Bränslemix 2022:
100% förnybart

Läs mer

Kan jag få fjärrvärme?

På kartorna nedan kan du se var fjärrvärmenätet är utbyggt i Bollnäs kommun. Kartorna finns även att hämta hem som PDF-filer i större format.

Kontakta oss eller fyll i intresseanmälan så hör vi av oss.

Kundtjänst fjärrvärme

0278-254 70
eller
info@bollnasenergi.se

Fjärrvärmenät i Bollnäs

Fjärrvärmenät i Kilafors

Fjärrvärmenät i Arbrå

Fjärrvärmenät i Rengsjö

Vi har tyvärr inga fina kartbilder att publicera över nätet i Rengsjö ännu. Ring oss om du har funderingar över hur det ser ut där!

Tilläggstjänster

Bekväm värme

Med vårt nya system Bekväm värme kan du enkelt via en app i din mobil ställa in och ändra inomhustemperatur hemma eller ställa in önskad temperatur om du reser bort, samt se historik.

Systemet består av tre enheter. Den så kallade gatewayen sitter vid din router och det är den enheten som sköter kommunikationen mellan de olika delarna i systemet. I fjärrvärmecentralen sitter själva styrenheten och i bostaden placeras en innegivare som känner av inomhustemperaturen. Innegivaren och styrenheten drivs på batteri och är helt trådlösa, den enda kabel som behövs är den till gatewayen. I din mobil har du appen Ngenic Tunes där du kan se och styra din fjärrvärme.

Så fungerar hårdvaran!

Vad krävs för att systemet ska fungera?

Du behöver ha en internetuppkoppling och anslutning till ett ledigt nätverksuttag i din router/switch samt ett eluttag så att gatewayen kan kopplas in. Det krävs också en dator med webbläsare eller en mobiltelefon som kör iOS eller Android. Har man en mobiltelefon med Windows Phone kan man också använda Ngenic Tune via den inbyggda webbläsaren.

Våra tekniker kommer ut och installerar systemet.

Priser villakunder

Du som har serviceavtal betalar idag 80 kr per månad, med ett tillägg för Bekväm värme kommer ditt serviceavtal att kosta 129 kr per månad. D v s Bekväm värme kostar 49 kr/månad för dig med serviceavtal.
Du som enbart vill ha systemet Bekväm värme betalar 79 kr/månad.

Extra innegivare kan monteras, priset är 10 kr/st och månad.

För att även se fjärrvärmemätaren i realtid kan en s k Track monteras, priset är 10 kr/månad.

Beställer du Bekväm Värme senast 31/12 2023 bjuder vi på installationen. 

Månadskostnaden och eventuell installationskostnad kommer med på din ordinarie fjärrvärmefaktura. Alla priser är inklusive moms.

 

Skicka in din intresseanmälan:

  Kontaktuppgifter

  Serviceavtal villa/småhus

  Omfattning

  Serviceavtalet omfattar kundens rätt att hos Bollnäs Energi AB avropa:

  1. Ett årligt servicebesök. Vid servicebesöket kontrolleras täthet i kopplingar, smutsfiltret rengörs, inställningar gås igenom och en allmän funktionskontroll görs. Vid behov byts tätningar. Besöket bokas av kunden.
  2. Utbyte av komponenter i fjärrvärmecentral levererad av Bollnäs Energi AB till rabatterat pris enligt prislista.
  3. Rådgivning per telefon.

  Bokning av tid för servicebesök

  Kunden kontaktar Bollnäs Energi på tel. 0278 – 254 70 eller mail info@bollnasenergi.se för tidsbokning.

  Bollnäs Energi AB:s åtaganden

  Bollnäs Energi AB ska så snart som möjligt efter kundens avrop, avhjälpa fel eller besöka kunden för årlig service.
  Avhjälpande underhåll och servicebesök tillhandahålls under vardagar mellan kl. 07.00 – 15:30. Om kunden vill förlägga servicebesöket utanför ordinarie arbetstid på vardagar tillkommer timkostnad.

  Vardagar 07:00 – 15:30: 550 kr/tim (serviceavtalskunder 0 kr/tim)

  Övrig tid: 1 100 kr/tim (gäller alla)

  Vid servicebesöket åtar sig Bollnäs Energi AB att kontrollera fjärrvärmecentralen och till kunden rekommendera eventuella behov av utbyte av komponenter. Reglerutrustningens funktion kontrolleras och kunden instrueras.

  Kundens åtaganden

  Kunden ska vårda fjärrvärmecentralen och dess utrustning väl. Fjärrvärmecentralen ska vara lätt tillgänglig. Den får inte blockeras. Bollnäs Energi AB tar inget ansvar för skador på annan egendom på grund av utströmmande vatten i samband med läckage i kopplingar, utbyte av komponenter eller luftning av värmesystemet.

  Kostnad

  Kostnad för serviceavtalet uppgår till 80 kr per månad inklusive moms. Kostnaden påförs fjärrvärmefakturan månadsvis med början månaden efter undertecknandet.

  Giltighetstid och uppsägning

  Avtalet, efter undertecknande, gäller tillsvidare med en kalendermånads uppsägning. Sker försäljning av fastigheten upphör avtalet med automatik.

   

  Teckna Serviceavtal större fastigheter

  Vi erbjuder även serviceavtal till större fastigheter, fyll i intressanmälan nedan så återkommer vi. Oftast vill vi komma på ett besök för att titta på centralen innan vi lämnar offert.

  Skicka din intresseanmälan

  OBS! För närvarande kan enbart fjärrvärmekunder teckna vårt serviceavtal.

  Fält markerade med * är obligatoriska

   Kontaktuppgifter

   Bollnäs Energi AB är enligt Dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för inlämnade personuppgifter, dessa kommer att behandlas för att kunna ingå och fullgöra avtalet mot dig som kund. Du har rätt att på skriftlig begäran få information om och rättelse av uppgifterna. För mer information om Dataskyddsförordningen samt för kontaktuppgifter till Dataskyddsombud se dataskydd/GDPR eller kontakta oss på 0278 – 254 70.

   SMS-tjänst

   För att snabbt kunna nå ut till våra kunder med information vid driftstörningar eller andra serviceåtgärder har vi vår SMS-tjänst. Har du fått ett SMS med information om detta är du automatiskt med i vår SMS-lista och kommer framöver att få information om avbrott etc. direkt i din mobil.

   Har du inte fått något SMS från oss men önskar få information framöver kan du fylla i formuläret här bredvid. Alternativt ring 0278-254 70.

   SMS-tjänsten är helt kostnadsfri.

    Kontaktuppgifter

    Bollnäs Energi AB är enligt Dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för inlämnade personuppgifter, dessa kommer att behandlas för att kunna ingå och fullgöra avtalet mot dig som kund. Du har rätt att på skriftlig begäran få information om och rättelse av uppgifterna. För mer information om Dataskyddsförordningen samt för kontaktuppgifter till Dataskyddsombud se dataskydd/GDPR eller kontakta oss på 0278 – 254 70.

    Priser för fjärrvärme – Privat

    Omvärldsläget fortsätter att påverka vår fjärrvärmeverksamhet kraftigt. Hög inflation, stigande räntor och framför allt ökande efterfrågan på biobränsle, en följd av Rysslands invasion av Ukraina, har lett till markant ökade kostnader. Detta leder till en större prisjustering än normalt för år 2024.

    Bollnäs Energi genomför från och med den 1 januari 2024 en genomsnittlig höjning av priset för normalförbrukande småhus om 11%. För en normalstor villa i Bollnäs som förbrukar 20.000 kWh per år ger detta en kostnadsökning på cirka 183 kronor per månad. Se baksidan av detta brev för prislista 2024.

    Vi fortsätter att arbeta med effektivisering av våra processer och arbetssätt för att hålla kostnader nere och samtidigt minska vårt klimatavtryck. Under förutsättning att läget på marknaderna stabiliserar sig förväntar vi oss en avtagande prisjusteringstakt kommande år.

     

    Anslutningsavgift

    Anslutningsavgiften avseende småhus är 65.500 kronor inkl. moms*.
    Återställer fastighetsägaren tomtmarken själv utgår rabatt med 7.500 kronor inkl. moms.

    Årskostnad

    Årskostnader för olika typer av fastigheter finns sammanställt i tabeller nedan.

    Delbetalning

    * Vi kan erbjuda våra kunder delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa Kredit, ett finansbolag som ingår i Länsförsäkringsgruppen. Där är det möjligt med delbetalning upp till 72 månader. Läs mer om delbetalning här.

    Prislistor

    Fjärrvärmekostnaden består av tre delar: fast avgift, effektavgift samt energiavgift. Moms: 25%.

    Allmänna avtalsvillkor

    Fjärrvärme privatpersoner – Bollnäs/Arbrå/Kilafors

    Småhus – Normalförbrukare

    Normal villaförbrukning.
    Årlig   förbrukning Abonnerad effekt Total kostnad Fast kostnad Effekt  kostnad  Rörlig kostnad
    15 000 kWh 10 kW 18 051,45 kr/år 693,75 kr/år 7 159,50 kr/år 10 198,20 kr/år
    20 000 kWh 11 kW 22 166,80 kr/år 693,75 kr/år 7 875,45 kr/år 13 597,60 kr/år
    30 000 kWh 16 kW 32 545,35 kr/år 693,75 kr/år 11 455,20 kr/år 20 396,40 kr/år
    40 000 kWh 21 kW 42 923,90 kr/år 693,75 kr/år 15 034,95 kr/år 27 195,20 kr/år

    Fjärrvärme privatpersoner – Rengsjö

    Småhus – Normalförbrukare

    Normal villaförbrukning.
    Årsförbrukning Abonnerad effekt Total kostnad Fast kostnad Effektkostnad  Rörlig kostnad
    15 000 kWh 10 kW 19 605,40 kr/år 693,75 kr/år 7 506,40 kr/år 11 405,25 kr/år
    20 000 kWh 11 kW 24 157,79 kr/år 693,75 kr/år 8 527,04 kr/år 15 207,00 kr/år
    30 000 kWh 16 kW 35 514,49 kr/år 693,75 kr/år 12 010,24 kr/år 22 810,50 kr/år
    40 000 kWh 21 kW 46 871,19 kr/år 693,75 kr/år 15 763,44 kr/år 30 414,00 kr/år

    Småhus – Lågförbrukare

    Passar småhus med förbrukning som är lägre än 12 MWh/år. Fjärrvärmekostnaden består enbart av en energiavgift, d v s en helt rörlig del.

    Lågförbrukare. Bollnäs/Arbrå/Kilafors
    Årsförbrukning Total kostnad Fast kostnad Rörlig kostnad
     5 000 kWh   6 105kr/år  0 kr/år  6 100 kr/år
     10 000 kWh  12 210 kr/år  0 kr/år  12 210 kr/år
    Lågförbrukare. Rengsjö
    Årsförbrukning Total kostnad Fast kostnad Rörlig kostnad
     5 000 kWh  6 771 kr/år  0 kr/år  6 771 kr/år
     10 000 kWh  13 542 kr/år  0 kr/år  13 542 kr/år

    Poolvärme

    Gäller under perioden maj – september, övrig tid gäller ordinarie fjärrvärmepris. Fastigheten måste vara ansluten till fjärrvärmenätet för ordinarie uppvärmning.

    Poolvärme. Alla orter.
    Säsongsförbrukning Total kostnad Fast kostnad Rörlig kostnad
    8 000 kWh 4 995 kr/år 1 665 kr/år  3 330 kr/säsong

    Skicka din intresseanmälan

    Du förbinder dig inte till nåt när du fyller i och skickar formuläret, men vi tar hänsyn till ditt intresse i vår planering av den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet. När vi fått din intresseanmälan tittar vi på den och kontaktar dig för fortsatt planering av en eventuell anslutning.

     Jag är intresserad av anslutning
     Under 2024Under 2025Annat år (ange nedanför)

     En kreditprövning sker innan avtal skrivs.

     Bollnäs Energi AB är enligt Dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för inlämnade personuppgifter, dessa kommer att behandlas för att kunna ingå och fullgöra avtalet mot dig som kund. Du har rätt att på skriftlig begäran få information om och rättelse av uppgifterna. För mer information om Dataskyddsförordningen samt för kontaktuppgifter till Dataskyddsombud se dataskydd/GDPR eller kontakta oss på 0278 – 254 70.

     Bollnäs Energi AB

     821 80 Bollnäs
     Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
     Telefon: 0278-254 70
     E-post: info@bollnasenergi.se

     Felanmälan fjärrvärme

     Vardagar 08:00-16:00:
     0278-254 70, val 1

     Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

     Felanmälan/support bredband

     Vardagar 08:00-16:00:
     0278-254 70

     Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.