Fiber

Vi bygger fiber i Bollnäs kommun.
Det betyder att du snart kommer att kunna välja hastigheter ända upp till 1000 Mbit/s och få precis det TV-utbud, internet- och telefonitjänster som passar för ditt hem.

Vad är fiber?

Fiber, eller fiberoptik som det heter, är ett optiskt system för överföring av ljus. Ljuset leds genom så kallade optiska fibrer, vars kärnor är gjorda av mycket rent glas och är mindre än ett hårstrå. Dessa glaskärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal. Det grundar sig på principen om totalreflektion. Fiber är idag det snabbaste sättet att överföra data på, då det sker med ljusets hastighet.

Var finns fiber?

Vid utgången av 2020 hade 98% av fastboende i kommunen tillgång till fiber. Nedan ser ni de byar där fiber finns.

Om ni har funderingar på om vi kan leverera till just er adress, kontakta oss på 0278-254 70 eller info@bollnasenergi.se

 • Annefors
 • Arbrå/Norränge
 • Berga
 • Bofara
 • Bogården
 • Bollnäs (Granberg, Ren, Björktjära, Brånan, Sävsberg, Brattbacken, Häggestalund, Heden, Sävstaås)
 • Eriknäsbo
 • Finnfara
 • Flästa
 • Flugbo
 • Freluga/Edstuga
 • Glössbo
 • Granbo
 • Gässlingsbo
 • Görtsbo
 • Hallen
 • Herte
 • Hertsjö
 • Hullsta
 • Hällbo
 • Iste inkl. Medsand & Tomterna
 • Kilafors/Sibo
 • Lenninge
 • Lilltjära/Vallsänge/Gusbo
 • Lottefors
 • Mörtsjö
 • Prästänge
 • Rabo
 • Rengsjö (Centrala Rengsjö, Östra höle, Svedja, Västra Höle, Nordanhöle, Björtomta)
 • Roren
 • Röste
 • Segersta – Djupa
 • Sibo
 • Simeå
 • Sjörgrå
 • Stocksätter – Änga
 • Sörbo
 • Sörfly/Norrfly
 • Söräng
 • Tönsen
 • Undersvik
 • Vallsta/Orbaden
 • Vallsänge
 • Vik/Voxsätter
 • Västansjö
 • Växbo
 • Växsjö/Dönje
 • Yxbo
 • Åsbacka
 • Östansjö-Snaten

Längre ned under rubriken ”Utbyggnadsplaner” kan du läsa mer om kommande utbyggnad av fiber.

Vad kostar det?

Anslutningsavgiften för fiber är 14 000 SEK, förutsatt att fiber finns till tomtgräns. Finns inte fiber till tomtgräns ger vi dig en offert.

I anslutningsavgiften ingår grävning på tomt och installation invändigt (insida yttervägg). Vi gör en grovåterställning (matgjord, asfalt eller marksten återställs inte). Såhär går fibergrävningen till.

Rotavdrag?

Det är inte möjligt att utnyttja ROT-avdrag, på grund av att vi erbjuder en fast anslutningsavgift där kostnaderna till respektive kund inte är specificerade. Detta har vi också tagit hänsyn till när vi har prissatt anslutningsavgiften.

Delbetalning

Vi kan erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa Kredit, på 6 eller 12 månader. Läs mer om delbetalning här.

Beställ fiber

Vi har ett öppet fibernät. När fibern är installerad kan du välja bland de tjänsteleverantörer som finns i vårt nät för att aktivera tjänst/hastighet. Våra leverantörer.

  FIBERBESTÄLLNING/OFFERT

  Anslutningsavgift 14 000SEK/OFFERT.
  Vi återkommer alltid med pris till dig.

  Genom att skicka in din beställning godkänner du Bollnäs Energis avtalsvillkor för fiberinstallation och grävning

  Utbyggnadsplaner

  Vi kommer att bygga ut till ett antal områden under 2025-2026 tack vare delfinansiering från NextGeneration EU. Detta är områden i glesbygd som vi skulle haft mycket svårt att bygga ut till själv. Det berör ca 100 fast boende i vår kommun som nu kommer att få tillgång till fiber.

  Ni fastboende som är berörda ska ha fått information och erbjudande hem i brevlådan under maj 2024.

  Se kartor nedan. Vi har delat upp projekten i Bollnäs Norra och Bollnäs Södra, kartorna visar en översikt. För en mer detaljerad karta över ett område klicka på namnet under kartorna så öppnas en pdf i nytt fönster.

  EU logga

  Pågående utbyggnad

  2024

  Grävningar som pågår:

  • Vi gräver förtätningar, nya kunder på de befintliga områden där vi har fiber. Vi har inga andra planerade grävningar för 2024. Fler områden kommer att byggas 2025 tack vare delfinansiering från EU. 

  Installationer som pågår:

  • Förtätningar
  • Tönsen

  Bollnäs Norra

  Bollnäs Södra

  Fibergrävning – Såhär går det till

  1. Efter beställning
  2. När du har beställt fiber av oss kommer du att få en bekräftelse hem. Tillsammans med den kommer också grävinformation samt en grön skylt som du sätter upp på ditt hus, där du vill att fiberkabeln skall gå in.

  3. Grävning på tomt
  4. Duct läggs ned på ca 40 cm djup. Ett sökband läggs cirka 1 dm ovanför ducten. Vi gör en grovåterställning. Enkelt uttryckt, vi lägger tillbaka det vi gräver upp. Finåterställning görs av fastighetsägaren. Vi har koll på inkommande elkablar, telekablar och fjärrvärme. Du själv ansvarar dock för att märka ut interna elkablar (exempelvis mellan hus, för robotgräsklippare osv). Även eventuell jord- och bergvärme samt dagvattenledning eller dränering som ligger grundare än 70 cm skall du märka ut. Vi ersätter inte för skador uppkomna på grund av att utmärkning saknas.

  5. Anslutning genom yttervägg
  6. Vi borrar oss genom ytterväggen och installerar fiberboxen på insida yttervägg, markplan. Fiberboxen behöver ett eluttag, i övrigt är det bra att tänka på att den inte sitter för trångt så att man kan komma åt uttagen.

  7. Leverans
  8. När installationen är gjord och du har mediaboxen invändigt är det klart för användning. Du kontaktar då den leverantör du önskar för att aktivera en tjänst. Alla leverantörer som finns i vårt öppna fibernät hittar du här.

  9. Fastighetsnät
  10. Trådlösa nätverk och dragningar invändigt ansvarar fastighetsägaren själv för.

  Fiber till Gävleborg

  Bollnäs Energi deltar i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg. Tillsammans bygger Region Gävleborg och länets kommuner fiber för ca 212 miljoner i länet under åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för cirka 3000 små och medelstora företag i länet att få tillgång till till snabbt bredband.

  Fiber till Gävleborg-projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Inom projektet ansluts inga fastigheter men fiber dras fram till orter och byar.

  Läs mer på Region Gävleborgs hemsida

  Projekt Bollnäs Nord

  Det är viktigt att alla idag har tillgång till och kan ta del av det digitala samhället. Bollnäs Kommun antog 2015 en bredbandsstrategi med målet att 90% av kommunens fast boende skall ha tillgång till bredband via fiber.

  Projekt Bollnäs Nord var en viktig del i att uppfylla det målet. I projektet byggdes fiber i byarna Röste, Åsbacka, Växsjö, Vallsta och Orbaden. Byar som annars är ointressanta för övrig marknad. Tack vare projektet, som medfinansierats av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har nu även dessa byar möjlighet att deltaga i det digitala samhället. Tack vare medel från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kan vi idag höja målet för bredbandsutbyggnad i Bollnäs Kommun till att 95 % av fast boende skall ha tillgång till bredband via fiber år 2020.

  Projekt Bollnäs Sydväst

  I projekt Bollnäs Sydväst byggdes fiber till byarna Hertsjö, Görtsbo, Herte, Hällbo och Hå. Byar som annars är ointressanta för övrig marknad. Tack vare projektet, som medfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har nu även dessa byar möjlighet att deltaga i det digitala samhället. Projektet har även möjliggjort utbyggnad för byar angränsande till projektet, då Bollnäs Energi i egen regi har fortsatt utbyggnationen till dessa angränsande byar. Detta har resulterat i att ca dubbelt så många som redovisas i projektet, indirekt har fått möjlighet till att ansluta till det öppna fibernätet tack vare projekt Bollnäs sydväst.

  Projekt Bollnäs Fiber 98%

  Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning, företagande och sysselsättning. Det känns viktigt att alla i Bollnäs Kommun har möjlighet att ta del av det digitala samhället som växer fram. Bollnäs Energi har med hjälp av antagen bredbandsstrategi, stöd från Europeiska Jordbruksfonden samt egna investeringar lyckats bygga fiber till 96% av hushållen i Bollnäs kommun. Nu spänner vi bågen och tar sats mot 98% fibertäckning i kommunen.

  Bollnäs Energi har en öppen plattform där företag och hushåll fritt kan välja mellan marknadens tjänsteleverantörer. En plattform som vi naturligtvis vill att så många som möjligt skall ha tillgång till. Ofta är det dom som bor lite mer perifert som behöver det mest och med hjälp av projektstödet vill vi nu göra det möjligt.

  De byar som är del i projektet är så kallade vita fläckar och tillhör de sista 4% som ännu inte fått möjlighet till fiberuppkoppling. Projektet syftar till att få bort dessa vita fläckar så att fibernätet i kommunen blir geografiskt sammanhängande. Efter projektets genomförande har 98% av fast boende i Bollnäs Kommun tillgång till uppkoppling via fiber.

  EU logotyp Europeiska jordbruksfonden
  EU logotyp
  Region Gävleborg logotyp

  Bollnäs Energi AB

  821 80 Bollnäs
  Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
  Telefon: 0278-254 70
  E-post: info@bollnasenergi.se

  Felanmälan fjärrvärme

  Vardagar 08:00-16:00:
  0278-254 70, val 1

  Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

  Felanmälan/support bredband

  Vardagar 08:00-16:00:
  0278-254 70

  Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.