Månadstemperatur

Här ser du hur månadens temperatur har varit jämfört med en normal månad.

När utfallet ligger under 100 % så har månaden varit varmare än normalt och om utfallet är över 100 % så har den varit kallare.
Exempelvis mars 2018 var hela 22 % kallare än normalt, vilket kan förklara en högre förbrukning under månaden.

Utslaget på helår så blir utfallet så här:

2017 ca 98 % av ett normalår.
2016 ca 94 % av ett normalår.
2015 ca 89 % av ett normalår.

Vi har med andra ord inte haft något år de senaste åren som varit kallare än normalt – även om vissa månader har varit det!

2018

Månad – År % av ett normalt år
Januari 2018   102 %
Februari 2018  111 %
Mars 2018  122 %
April 2018  100 %
Maj 2018  39 %
Juni 2018  67 %
Juli 2018  9 %
Augusti 2018  84 %
September 2018  85 %
Oktober 2018  96 %
November 2018  91 %
December 2018  –

2016

Månad – År % av ett normalt år
Januari 2016  114 %
Februari 2016 91 %
Mars 2016 85 %
April 2016 99 %
Maj 2016 83 %
Juni 2016 73 %
Juli 2016 61 %
Augusti 2016 109 %
September 2016 70 %
Oktober 2016 104 %
November 2016 104 %
December 2016 84 %

2017

Månad – År % av ett normalt år
Januari 2017  98 %
Februari 2017  88 %
Mars 2017  88 %
April 2017 107 %
Maj 2017 103 %
Juni 2017 102 %
Juli 2017 174 %
Augusti 2017 134 %
September 2017 93 %
Oktober 2017 99  %
November 2017 99 %
December 2017 95 %

2015

Månad – År % av ett normalt år
Januari 2015 89 %
Februari 2015 81 %
Mars 2015 85 %
April 2015 88 %
Maj 2015 115 %
Juni 2015 134 %
Juli 2015
Augusti 2015 71 %
September 2015 82 %
Oktober 2015 97 %
November 2015 89 %
December 2015 78 %