Månadstemperatur

Här ser du hur månadens temperatur har varit jämfört med en normal månad.

När utfallet ligger under 100 % så har månaden varit varmare än normalt och om utfallet är över 100 % så har den varit kallare.
Exempelvis januari 2016 var 14 % kallare än normalt, vilket kan förklara en högre förbrukning under månaden.

2017

Månad – År % av ett normalt år
Januari 2017  98 %
Februari 2017  88 %
Mars 2017  88 %
April 2017 107 %
Maj 2017 103 %
Juni 2017 102 %
Juli 2017 174 %
Augusti 2017 134 %
September 2017 93 %
Oktober 2017 99  %
November 2017 99 %
December 2017 – %

2015

Månad – År % av ett normalt år
Januari 2015 89 %
Februari 2015 81 %
Mars 2015 85 %
April 2015 88 %
Maj 2015 115 %
Juni 2015 134 %
Juli 2015
Augusti 2015 71 %
September 2015 82 %
Oktober 2015 97 %
November 2015 89 %
December 2015 78 %

2016

Månad – År % av ett normalt år
Januari 2016  114 %
Februari 2016 91 %
Mars 2016 85 %
April 2016 99 %
Maj 2016 83 %
Juni 2016 73 %
Juli 2016 61 %
Augusti 2016 109 %
September 2016 70 %
Oktober 2016 104 %
November 2016 104 %
December 2016 84 %

2014

Månad – År % av ett normalt år
Januari 2014 97 %
Februari 2014 72 %
Mars 2014 77 %
April 2014 83 %
Maj 2014 102 %
Juni 2014 115 %
Juli 2014
Augusti 2014 59 %
September 2014 62 %
Oktober 2014 82 %
November 2014 86 %
December 2014 94 %