Ett öppet fibernät

Vi eftersträvar ett öppet nät med valfrihet för dig som kund och alternativ som passat ditt behov.
Här nedan finns information om de leverantörer vi har i nätet.
För att beställa tjänst, kontakta respektive leverantör.

Internetleverantörer

Tv leverantörer

IP-telefoni

Sänk dina telefonikostnader. Att ringa via fibernätet är i båda fallen betydligt billigare
än via det vanliga fasta telenätet eftersom framför allt abonnemangsavgifterna är betydligt lägre.
För att kunna få internettelefoni måste du alltså ha ett internetabonnemang via fibernätet.

Du behöver
En telefonidosa, en knapptelefon och bredbandsuttaget.
Dosan tillhandahålles av din telefonileverantör.

Välj leverantör
Jämför och välj den leverantör och tjänst som passar dig och dina behov bäst.