Förändrade fjärrvärmepriser 2024

Förändrade fjärrvärmepriser 2024

Omvärldsläget fortsätter att påverka vår fjärrvärmeverksamhet kraftigt. Hög inflation, stigande räntor och framför allt ökande efterfrågan på biobränsle, en följd av Rysslands invasion av Ukraina, har lett till markant ökade kostnader. Detta leder till en större...