Omvärldsläget fortsätter att påverka vår fjärrvärmeverksamhet kraftigt. Hög inflation, stigande räntor och framför allt ökande efterfrågan på biobränsle, en följd av Rysslands invasion av Ukraina, har lett till markant ökade kostnader. Detta leder till en större prisjustering än normalt för år 2024.

Bollnäs Energi genomför från och med den 1 januari 2024 en genomsnittlig höjning av priset för normalförbrukande småhus om 11%. För en normalstor villa i Bollnäs som förbrukar 20.000 kWh per år ger detta en kostnadsökning på cirka 183 kronor per månad.

Vi fortsätter att arbeta med effektivisering av våra processer och arbetssätt för att hålla kostnader nere och samtidigt minska vårt klimatavtryck. Under förutsättning att läget på marknaderna stabiliserar sig förväntar vi oss en avtagande prisjusteringstakt kommande år.

Mer information finns att läsa här:
Prisförändring 2024 – småhus
Prisförändring 2024 – större fastigheter