Hertsjö och Görtsbo är nu färdiggrävda. Elektra har påbörjat installationen och är för närvarande i Hertsjö. Aktuella utbyggnadsplaner för årets och nästa års fiberutbyggnad hittar du här!

Formulär för beställning av fiber finns här!