Fiber till folket

Vi bygger fiber i Bollnäs kommun.

Det betyder att du snart kommer att kunna välja hastigheter ända upp till 1000 Mbit/s och få precis det TV-utbud, internet- och telefonitjänster som passar för ditt hem.
Med fibernätet är du också förberedd inför framtidens teknik och tjänster vi idag bara kan föreställa oss.
Om du funderar på om det är möjligt att få fiber till din bostad fråga oss.

Anslutningsavgiften för fiber är 14 000 SEK, förutsatt att fiber finns till tomtgräns.
På de områdena vi bygger ut 2021 har vi kampanjpris på 11 000 SEK.

Det är inte möjligt att utnyttja ROT-avdrag, på grund av att vi erbjuder en fast anslutningsavgift där kostnaderna till respektive kund inte är specificerade. Detta har vi också tagit hänsyn till när vi har prissatt anslutningsavgiften.

Vi kan erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa Kredit. Läs mer om det här

"Följ oss på Facebook" banner

Utbyggnadsplaner 2021

 • Vallsta öster om järnvägen
 • Söräng Ristgatan
 • Orfabyn, Vallsta
 • Hullsta, Segersta
 • Ringvägen/Villagatan, Bollnäs
 • Dolkstigen, Bollnäs
 • Medsand/Tomterna
 • Tönsen (samförläggning med elnät)
 • Gäverstabodarna
 • Vallsänge/olbäcken
 • Förtätningar Östansjö/Hammaren, Kilafors
 • Markmyra
 • Sva (Lotan/Sörfly, samförläggning med elnätet)

Fiber till Gävleborg

Bollnäs Energi deltar i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg. Tillsammans bygger Region Gävleborg och länets kommuner fiber för ca 212 miljoner i länet under åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för cirka 3000 små och medelstora företag i länet att få tillgång till till snabbt bredband.

Fiber till Gävleborg-projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Inom projektet ansluts inga fastigheter men fiber dras fram till orter och byar.

Läs mer på Region Gävleborgs hemsida

Pågående utbyggnad

November 2021

Grävningar som pågår:

 • Sva, (Lotan-Sörfly) samförläggning med elnätet
 • Knyssla-Bullerberget
 • Ringvägen/Villagatan
 • Röstbodarna

Installationer som pågår:

 • Förtätningar
 • Hullsta påbörjas under november

Projekt Bollnäs Nord

Det är viktigt att alla idag har tillgång till och kan ta del av det digitala samhället. Bollnäs Kommun antog 2015 en bredbandsstrategi med målet att 90% av kommunens fast boende skall ha tillgång till bredband via fiber.

Projekt Bollnäs Nord var en viktig del i att uppfylla det målet. I projektet byggdes fiber i byarna Röste, Åsbacka, Växsjö, Vallsta och Orbaden. Byar som annars är ointressanta för övrig marknad. Tack vare projektet, som medfinansierats av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har nu även dessa byar möjlighet att deltaga i det digitala samhället. Tack vare medel från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kan vi idag höja målet för bredbandsutbyggnad i Bollnäs Kommun till att 95 % av fast boende skall ha tillgång till bredband via fiber år 2020.

Projekt Bollnäs Sydväst

I projekt Bollnäs Sydväst byggdes fiber till byarna Hertsjö, Görtsbo, Herte, Hällbo och Hå. Byar som annars är ointressanta för övrig marknad. Tack vare projektet, som medfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har nu även dessa byar möjlighet att deltaga i det digitala samhället. Projektet har även möjliggjort utbyggnad för byar angränsande till projektet, då Bollnäs Energi i egen regi har fortsatt utbyggnationen till dessa angränsande byar. Detta har resulterat i att ca dubbelt så många som redovisas i projektet, indirekt har fått möjlighet till att ansluta till det öppna fibernätet tack vare projekt Bollnäs sydväst.

Projekt Bollnäs Fiber 98%

Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning, företagande och sysselsättning. Det känns viktigt att alla i Bollnäs Kommun har möjlighet att ta del av det digitala samhället som växer fram. Bollnäs Energi har med hjälp av antagen bredbandsstrategi, stöd från Europeiska Jordbruksfonden samt egna investeringar lyckats bygga fiber till 96% av hushållen i Bollnäs kommun. Nu spänner vi bågen och tar sats mot 98% fibertäckning i kommunen.

Bollnäs Energi har en öppen plattform där företag och hushåll fritt kan välja mellan marknadens tjänsteleverantörer. En plattform som vi naturligtvis vill att så många som möjligt skall ha tillgång till. Ofta är det dom som bor lite mer perifert som behöver det mest och med hjälp av projektstödet vill vi nu göra det möjligt.

De byar som är del i projektet är så kallade vita fläckar och tillhör de sista 4% som ännu inte fått möjlighet till fiberuppkoppling. Projektet syftar till att få bort dessa vita fläckar så att fibernätet i kommunen blir geografiskt sammanhängande. Efter projektets genomförande har 98% av fast boende i Bollnäs Kommun tillgång till uppkoppling via fiber.

EU logotyp Europeiska jordbruksfonden
EU logotyp
Region Gävleborg logotyp

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 3

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.