Fiber till folket

Vi bygger fiber i  Bollnäs kommun.

Det betyder att du snart kommer att kunna välja hastigheter ända upp till 1000 Mbit/s och få precis det TV-utbud, internet- och telefonitjänster som passar för ditt hem. Med fibernätet kan du inte bara spara in på din faktura, utan är också förberedd inför framtidens teknik och tjänster vi idag bara kan föreställa oss.
Om du funderar på om det är möjligt att få fiber till din bostad fråga oss.

Anslutningsavgiften för fiber är 10 000 SEK. Det är inte möjligt att utnyttja ROT-avdrag, på grund av att vi erbjuder en fast anslutningsavgift där kostnaderna till respektive kund inte är specificerade. Detta har vi också tagit hänsyn till när vi har prissatt anslutningsavgiften.
Vi kan däremot erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa Kredit. Läs mer om det här

Utbyggnadsplaner 2017

Hertsjö, grävning klar, installation pågår under juni/juli. Karta
Herte, grävning klar. Karta
Görtsbo, grävning klar. Karta
Hå, grävning klar. Karta
Hällbo, grävning klar. Karta
Västansjö, grävning pågår – snart klart Karta
Bofara, grävstart under augusti Karta
Hallen, planerad grävstart under augusti/september Karta
Segersta, planerad grävstart under september/oktober Karta
Sibo-Lilltjära, planerad grävstart under november/december Karta
Acktjära, planerad grävstart under december Karta
Granbo/Hårga, planerad grävstart under december Karta
Vik-Voxsätter, planerad grävstart under december Karta

Utbyggnadsplaner 2018

Edstuga Karta
Freluga Karta
Sörbo Karta
Flästa

Iste
Roren
Simeå
Undersvik
Snaten
Östansjö

2019 och framåt kommer vi att gå mot 100% utbyggnad (byar som ej är nämnda här ovan)

Fiber till Gävleborg Fiber till Gävleborg är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Gävleborg.  Klicka på Region Gävleborgs hemsida, så får du veta mer.

Pågående fiberutbyggnad...

Augusti 2017

Vi har strax grävt färdigt i Västansjö och går upp mot Bofara sedan Hallen. Tidsplanen till vänster stämmer bra.
Installationerna invändigt hos kunderna pågår i Herte och börjar komma igång i Hå.

Erbjudande om att teckna avtal för fiber skickas ut till alla berörda innan grävstart. Vi skickar per post till varje område i samma ordning som vi bygger. Nästa område på tur är Sibo/Lilltjära. De kommer att få erbjudande under september.

Parallellt gräver vi också in fiber, samt installerar till nya kunder på områden som vi har byggt ut tidigare år, redan nu har vi fått över 100 stycken nya fiberkunder på tidigare utbyggda områden (därav installationstid på ungefär 2 månader).

Trevlig sommar!