Fiber till folket

Vi bygger fiber i  Bollnäs kommun.

Det betyder att du snart kommer att kunna välja hastigheter ända upp till 1000 Mbit/s och få precis det TV-utbud, internet- och telefonitjänster som passar för ditt hem. Med fibernätet kan du inte bara spara in på din faktura, utan är också förberedd inför framtidens teknik och tjänster vi idag bara kan föreställa oss.
Om du funderar på om det är möjligt att få fiber till din bostad fråga oss.

Anslutningsavgiften för fiber är 10 000 SEK. Det är inte möjligt att utnyttja ROT-avdrag, på grund av att vi erbjuder en fast anslutningsavgift där kostnaderna till respektive kund inte är specificerade. Detta har vi också tagit hänsyn till när vi har prissatt anslutningsavgiften.
Vi kan däremot erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa Kredit. Läs mer om det här

Utbyggnadsplaner 2017

Hertsjö, grävning och installation klar. Karta
Herte, grävning klar, installation klar. Karta
Görtsbo, grävning klar, installation klar. Karta
Hå, grävning klar, installation klar. Karta
Hällbo, grävning klar, installation klar. Karta
Västansjö, grävning klar, installation klar. Karta
Bofara, grävning klar, installation klar. Karta
Hallen, grävning klar, installation pågår. Karta
Segersta, grävning klar förutom längs en av trafikverkets vägar, installation pågår. Karta
Sibo, grävning pågår. Karta
Lilltjära + Vallsänge/Gusbo, grävning startar i slutet av december. Karta + Karta
Acktjära, planerad grävstart under december, kommer bli försenat Karta
Granbo/Hårga, planerad grävstart under december, kommer bli försenat Karta
Vik-Voxsätter, planerad grävstart under december, kommer ske till våren. Karta

Utbyggnadsplaner 2018

Edstuga Karta
Freluga Karta
Sörbo Karta
Flästa

Iste
Roren
Simeå
Undersvik
Snaten
Östansjö
Djupa

2019 och framåt kommer vi att gå mot 100% utbyggnad (byar som ej är nämnda här ovan)

Fiber till Gävleborg
Bollnäs Energi deltar i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg. Tillsammans bygger Region Gävleborg och länets kommuner fiber för ca 212 miljoner i länet under åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för cirka 3000 små och medelstora företag i länet att få tillgång till till snabbt bredband.
Fiber till Gävleborg-projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Inom projektet ansluts inga fastigheter men fiber dras fram till orter och byar.
Läs mer på Region Gävleborgs hemsida

Pågående fiberutbyggnad...

December 2017

Vi är i Sibo och gräver just nu, det går lite trögare i backen nu men vi kämpar på. Efter Sibo går vi mot Lilltjära. Installationerna pågår i Segersta samt några kvarvarande kunder på tidigare gjorda områden.

Vi har per den 1 november grävstopp på ”extrabeställningar”, alltså nytillkomna kunder på områden vi sedan tidigare grävt ut. Vi kommer att återuppta den grävningen till våren igen. Det är inte möjligt att gräva mer för oss i år utan vi måste prioritera det vi redan har planerat.

Rekordår! Vi har till och med den 13 december installerat 1066 st kunder under 2017, vilket är mer än vad vi gjort något år tidigare.

Erbjudande till Granbo, Hårga och Acktjära har skickats ut i slutet av november.

God jul och gott nytt år!