Fiber till folket

Vi bygger fiber i  Bollnäs kommun.

Det betyder att du snart kommer att kunna välja hastigheter ända upp till 1000 Mbit/s och få precis det TV-utbud, internet- och telefonitjänster som passar för ditt hem. Med fibernätet kan du inte bara spara in på din faktura, utan är också förberedd inför framtidens teknik och tjänster vi idag bara kan föreställa oss.
Om du funderar på om det är möjligt att få fiber till din bostad fråga oss.

Anslutningsavgiften för fiber är 10 000 SEK. Det är inte möjligt att utnyttja ROT-avdrag, på grund av att vi erbjuder en fast anslutningsavgift där kostnaderna till respektive kund inte är specificerade. Detta har vi också tagit hänsyn till när vi har prissatt anslutningsavgiften.
Vi kan däremot erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa Kredit. Läs mer om det här

Utbyggnadsplaner 2017

Hertsjö, grävning och installation klar. Karta
Herte, grävning klar, installation klar. Karta
Görtsbo, grävning klar, installation klar. Karta
Hå, grävning klar, installation klar. Karta
Hällbo, grävning klar, installation pågår. Karta
Västansjö, grävning klar, installation pågår. Karta
Bofara, grävning klar. Karta
Hallen, grävning klar. Karta
Segersta, grävning pågår Karta
Sibo, planerad grävstart under november Karta
Lilltjära + Vallsänge/Gusbo, planerad grävstart under november/december Karta + Karta
Acktjära, planerad grävstart under december Karta
Granbo/Hårga, planerad grävstart under december Karta
Vik-Voxsätter, planerad grävstart under december Karta

Utbyggnadsplaner 2018

Edstuga Karta
Freluga Karta
Sörbo Karta
Flästa

Iste
Roren
Simeå
Undersvik
Snaten
Östansjö
Djupa

2019 och framåt kommer vi att gå mot 100% utbyggnad (byar som ej är nämnda här ovan)

Fiber till Gävleborg
Bollnäs Energi deltar i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg. Tillsammans bygger Region Gävleborg och länets kommuner fiber för ca 212 miljoner i länet under åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för cirka 3000 små och medelstora företag i länet att få tillgång till till snabbt bredband.
Fiber till Gävleborg-projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Inom projektet ansluts inga fastigheter men fiber dras fram till orter och byar.
Läs mer på Region Gävleborgs hemsida

Pågående fiberutbyggnad...

Oktober 2017

Grävningen påbörjades i Segersta den 26 september. Det beräknas ta ungefär en månad. Därefter, troligen början av november, startar grävningen i Sibo och sedan Liltjära. Installationerna pågår i Västansjö, vi har även några kvarvarande kunder i Hällbo. Samt ett femtiotal ”extrabeställningar” som kommit efterhand.

Erbjudande om att teckna avtal för fiber skickas ut till alla berörda innan grävstart. Sibo/Lilltjära har nu fått sitt erbjudande hem i brevlådan. Vi avvaktar till slutet av oktober innan nästkommande område, Acktjära – Hårga, får sitt erbjudande så att vi har lite bättre koll på tidsplanen.

Parallellt gräver vi också in fiber, samt installerar till nya kunder på områden som vi har byggt ut tidigare år, redan nu har vi fått över 160 stycken nya fiberkunder på tidigare utbyggda områden (därav installationstid på ungefär 1-2 månader).

Glad höst!