Under 2017 installerade vi 1103 st fiberkunder, vilket är mer än vad vi gjort något år tidigare. 2018 kommer troligtvis att ligga på samma höga nivå.

Läs mer om våra utbyggnadsplaner här!