Inte nöjd!

Vi vill att du som kund ska vara till fullo nöjd med att ha oss som leverantör och med våra tjänster. Skulle du inte känna så önskar vi att du hör av dig till oss så att vi får en möjlighet att försöka rätta till det på bästa möjliga sätt.

Ring oss på: 0278 – 254 70

Maila oss på: info@bollnasenergi.se

Besök oss på: Sjukhusvägen 39, 821 80 Bollnäs

Om vi inte kommer överens!

Skulle vi hamna i en förhandling som inte leder till någon lösning kan tvisten, på din begäran, prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

www.arn.se
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Tvist kan även prövas av allmän domstol eller annan enligt lag behörig instans.

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.