Planeringen för 2017 års utbyggnad är i full gång. Erbjudande kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare inom utbyggnadsområdena allt eftersom planeringen blir klar.

Utbyggnadsplaner 2017

Segersta
Sibo-Lilltjära
Granbo
Acktjära
Hällbo
Herte
Hertsjö

Görtsbo
Västansjö-Bofara-Hallen
Vik-Voxsätter

Utbyggnadsplaner 2018

Edstuga
Freluga
Sörbo
Iste
Roren
Simeå
Undersvik
Snaten
Östansjö

2019 och framåt kommer vi att gå mot 100% utbyggnad (byar som ej är nämnda här ovan)

Läs mer om Fiber till folket här!