Året i korthet

  • Bästa verksamhetsresultatet sedan bolaget bildades.
  • Anslutning av 19 fastigheter till fjärrvärme.
  • Utbyggnad av fibernät har koncentrerats till norra delarna av kommunen.
  • 12 mil fiber har schaktats ned.
  • 1 143 fastigheter har fått fiber vid tomtgräns.

Läs hela årsredovisningen här!