Med anledning av den ökade smittspridningen under hösten/vintern har vi för tillfället tagit beslut om att ställa in servicebesök till våra fjärrvärmekunder. Vi vill på detta sätt minimera risken för smittspridning.

Detta gäller enbart besök för årlig service och genomgång. Har du problem med din fjärrvärme kommer vi självklart att åka ut och åtgärda problemen!

För att kompensera för uteblivet besök kommer vi att bjuda på den månatliga avgiften för serviceavtal. Detta gäller så länge som vi inte har möjlighet att besöka er.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!