Den 22 oktober beslutade styrelsen för Bollnäs Energi att samma pris för fjärrvärmen kommer att gälla nästa år. Det blir 7:e året i rad som vi lyckas hålla samma pris ut till våra kunder.

Investeringen i kraftvärmeverket gjorde att våra kostnader för olja kraftigt kunde minskas och vi kunde samtidigt få intäkter för den producerade elen. Därefter har vi kunnat hålla samma pris ut till våra kunder. Vi jobbar även hela tiden med att optimera vår drift utifrån våra mål, både ekonomiska och miljömässiga.