Vi hälsar Visat välkommen!
Från och med nu (vecka 47) finns Viasat som valbar internet och TV-leverantör i vårt fibernät.