I dagarna distribueras det första numret av vårt nya informationsblad ut till alla kommunens invånare!

Broschyren är gjord just för att du som invånare i Bollnäs Kommun ska veta vad vi på Bollnäs Energi egentligen håller på med, vad vi har för planer framöver och så vidare.

I första numret har bredband och fiber fått mest utrymme – nästa nummer som kommer till hösten kommer att innehålla mer om fjärrvärmen.

 

Läs hela broschyren här!