Under 2020 kommer 7 stycken ADSL stationer att läggas ned. Detta kommer att innebära att vi inte längre kan erbjuda internet via ADSL på dessa ställen.
Först ut är Hällbo, Lenninge och Vallsta som läggs ned 2020-05-31. Brev till samtliga berörda har gått ut. Även Lilltjära och Ovanheden (kring Djupa/Segersta) kommer att stängas ned – men där har vi inga kunder som drabbas.

Senare under året, till 2020-09-30 kommer även Freluga och Granbo att läggas ned. Brev med information till berörda kunder kommer att gå ut kring årsskiftet.

Skanova/Telia står bakom de flesta nedläggningarna förutom Vallsta – där har vi själva tagit beslut att lägga ned stationen. Vallsta ADSL driftas sedan en tid tillbaka på en tillfällig lösning och därmed väljer vi att stänga ned den stationen.