Har du blivit uppringd och svarat på frågor om Bollnäs Energi? Stort tack för din medverkan!

Vi genomför en medborgarundersökning via telefonintervjuer under kommande veckor. Till vår hjälp har vi Origo Group som kommer att ringa upp medborgare i kommunen och ställa frågor om kännedomen om oss. Självklart är din medverkan frivillig!