Bollnäs Energi har nu försett alla anläggningar och huvudkontoret med laddastationer för elbilar. Investeringen har möjliggjorts tack vare bidrag från Klimatklivet.
”Det här är ett steg mot fler elbilar i verksamheten.” säger VD Mikael Strandberg.

Foto: Laddstation på Sjukhusvägen.