Då smittspridningen är fortsatt hög ställer vi in servicebesöken till våra fjärrvärmekunder i villa. Vi vill på detta sätt minimera risken för smittspridning.

Detta gäller enbart besök för årlig service och genomgång. Har du problem med din fjärrvärme kommer vi självklart att åka ut och åtgärda problemen!

För att kompensera för uteblivet besök fortsätter vi att bjuda på den månatliga avgiften för serviceavtal även under januari 2022.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!