I dagarna distribueras höstnumret av vårt informationsblad ut till alla kommunens invånare!

Broschyren är gjord just för att du som invånare i Bollnäs Kommun ska veta vad vi på Bollnäs Energi egentligen håller på med, vad vi har för planer framöver och så vidare.

I första numret som kom ut i maj fick bredband och fiber mest utrymme – nu har vi fokus på fjärrvärmen.

 

Läs hela broschyren här!