Under slutet av april och början av maj kommer Bollnäs Kulturhus att livestreama ett antal konserter med namnkunniga och folkkära musiker från Hälsingland. Allt för att skapa hopp och tillförsikt och sprida värme i en svår tid. Bollnäs Energi är med och bidrar ekonomiskt till projektet som kommer att skapa glädje för många!

De medverkande spänner över många genrer och har rötter över hela Hälsingland.

Medverkande artister är:

Tisdag 28 april kl 19.30 – Östen med Resten
Torsdag 30 april kl 19.30 – Lena Jonsson Trio
Tisdag 5 maj kl 19.30 – Pär Engman
Torsdag 7 maj kl 19.30 – Kristin West, Erik Rydvall & Ale Möller
Tisdag 12 maj kl 19.30 – Anna Sahlene & Blues Transfusion
Torsdag 14 maj kl 19.30 – Per Persson & Nya Packet

Målgruppen för projektet är alla invånare i Hälsingland men särskilt fokus läggs på att nå ut till äldre och de som i dagsläget lever ofrivilligt isolerade. Genom dialog med kommunernas äldreomsorg och hemtjänst och de kommunala bostadsbolagen hoppas man kunna tillgängliggöra konserterna för så många som möjligt ur denna målgrupp.

Mer information finns på Bollnäs Kommuns hemsida: Läs mer här!