Omvärldsläget påverkar vår fjärrvärmeverksamhet kraftigt vilket bland annat resulterar i höjda drift- och räntekostnader. Trots arbete med att effektivisera våra processer och arbetssätt för att hålla kostnaderna nere och samtidigt minska vårt klimatavtryck, behövs en justering av fjärrvärmepriset. Vi är tacksamma att vi under de senaste nio åren endast behövt justera priset med totalt 1,9 %, men med rådande läge är det inte längre möjligt att hålla nere prisjusteringen.

Vår styrelse har den 18 oktober beslutat om en justering av priset som innebär en genomsnittlig höjning för normalförbrukande småhus om ca 10,8 % och för större anläggningar om ca 9,5 %. En fast avgift på 625 kr/år införs även för småhus samt större anläggningar i effektintervallet 10 – 50 kW.

Mer information finns att läsa här:
Prisförändring 2023 – småhus
Prisförändring 2023 – större fastigheter