Under de senaste åren har prisökningar samt höjda skatter och avgifter resulterat i ökade driftkostnader för fjärrvärmen. Betydande investeringar har gjorts och kommande år kommer ytterligare investeringar göras i anläggningarna, bl a för att minska miljöpåverkan från dessa.

Fjärrvärmepriset har inte höjts sedan 2014 vilket innebär att sedan dess har kunderna åtnjutit en sänkning, i form av inflation, motsvarande 8,5 %.

Styrelsen för Bollnäs Energi AB har den 19 oktober 2021 beslutat att höja effektavgiften med 5 % i Bollnäs, Arbrå och Kilafors. För att harmonisera fjärrvärmepriset i Bollnäs, Arbrå och Kilafors höjs även energiavgiften i Bollnäs med 6,25 kr/MWh (0,625 öre/kWh). Priset för småförbrukare höjs med 10 kr/MWh (1 öre/kWh). Kunder i Rengsjö får oförändrade priser.

För en normalstor villa i Bollnäs som förbrukar 20 MWh/år ger detta en kostnadsökning på c:a 30 kr/månad. Finns den i Arbrå eller Kilafors blir ökningen c:a 20 kr/månad.

Den genomsnittliga höjningen motsvarar c:a 1,9%.

En sammanställning över de priser som kommer att gälla från 1 januari 2022 finns HÄR.