Bollnäs Energi AB:s styrelse har beslutat att fjärrvärmepriset ska vara oförändrad även 2018.

Tack vare ett ständigt pågående arbete med att effektivisera processer och arbetssätt har kostnaderna kunnat hållas låga. Det låga ränteläget på marknaden bidrar också till att priset kan lämnas oförändrat till gagn för våra c:a 1 400 fjärrvärmekunder i Bollnäs kommun. Fjärrvärmepriserna i Bollnäs, Arbrå och Kilafors kommer därmed att vara oförändrade sedan 2014.

Om man tar hänsyn till inflationen sedan 2014 har priset idag sjunkit med 2,4 %.

Vi har lyckats hålla kostnader låga de senaste åren genom att arbeta med att effektivisera processer och arbetssätt. Dessutom ser vi effekterna av de investeringar vi gjort de senaste åren vilket förutom kostnadseffektivare drift av anläggningarna ger minskade utsläpp av bland annat koldioxid, säger Vd Mikael Strandberg.

Bollnäs Energi har investerat över en halv miljard i fjärrvärmeanläggningar och ledningsnät i Bollnäs, Arbrå och Kilafors sedan 2007 för att minska beroendet av olja för uppvärmning och satsning på avfall och biobränslen i produktionen. Dessa satsningar har inneburit att kostnaderna minskat samtidigt som utsläppen av framför allt koldioxid har minskat i kommunen.