Vad händer med dina sopor? Följ vad som händer med din soppåse när du slänger den i din gröna soptunna och se hur den omvandlas till fjärrvärme som sedan kan levereras tillbaka hem till dig!