Vi har tagit fram ett specifikt erbjudande för fjärrvärme till villor på Lasarettsvägen – Hedgatan och kringliggande gator där anslutningskostnaden är:

48 000 kr inkl. moms (ordinarie pris för villainstallation är 58 000 kr). Grävning, värmeväxlarenhet samt installation ingår. Detta pris förutsätter att huset redan har ett vattenburet värmesystem. Återställning av marken ingår inte (att kratta ut matjord samt så gräsfrö).

En eventuell utbyggnad av fjärrvärmen på Lasarettsvägen med omnejd kan ske först till våren 2020 och om det blir av beror i så fall på hur stort intresset är och var de intresserade bor. Men det är fullt möjligt!

Skicka in en intresseanmälan här (ange ”Erbjudande Lasarettsvägen mfl” under övriga upplysningar).

Erbjudandet gäller till och med 1 maj 2020.

Kontakta oss gärna om ni har frågor:
Simon Bergman, 0278-254 88, för frågor om planering, projektering samt själva utörandet. simon.bergman@bollnasenergi.se
Karin Mickelsson, 0278-252 24, för frågor om avtal och hjälp med att räkna på era förbrukningar. karin.mickelsson@bollnasenergi.se