Bollnäs första Padelhall värms med fjärrvärme från Bollnäs Energi.

Vid Karlslundparken har vi grävt upp för att ansluta en ny fjärrvärmeledning som ska gå till Bollnäs första Padelhall. För att ta oss under Järnvägsgatan borrar vi oss under gatan. Maskinerna som borrar kräver stor yta och därför är det en stor grop i gräsytan vid parken. Den nya ledningen går sedan längs Verkstadsvägen hela vägen upp till hallen.

Vi vill rikta ett stort tack till fastighetsägare längs vägen för visad förståelse under byggtiden.

Arbetet beräknas vara klart under v.50.