I denna film beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

I svenska kommuner och regioner har vi under lång tid arbetat för att förbättra vår resurshushållning – att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i det som inte kan materialåtervinnas och att minimera de rester som blir över.