Efter möte med boende i byarna Freluga, Edstuga och Sörbo, där vi diskuterade hur vi kan säkra bredbandsutbyggnaden till hela området, och inte bara de mest lättillgängliga fastigheterna, så har vi på Bollnäs Energi tillsammans med Arbetsgruppen för gemensam fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo kommit fram med ett erbjudande som innebär att ni själva kan säkerställa att fiber byggs i era byar.

Erbjudandet går ut på att om minst 85 procent av hushållen i Edstuga, Freluga och Sörbo så snart som möjligt säger JA till att ansluta sig till Bollnäs Energis fibernät, kostnad 10 000 kronor, så kommer vi att bygga fibernätet enligt ursprungsplanen. Dvs. till så gott som alla, med start tidig vår 2018.

Här finns karta över utbyggnadsområdet.
Du kan redan nu skicka in din beställning.