För att underlätta för det lokala fritidslivet och stimulera det lokala näringslivet i Bollnäs under Coronapandemin har Bollnäs Energi AB vidtagit olika åtgärder.

Exempel på åtgärder:

  • Kostnadsfri uppvärmningen av Solrosens fotbollsplan under april månad.
  • Medfinansiering av Hälsingland Live.
  • Tidigareläggning av målning av fönster mm på huvudkontoret på Sjukhusvägen 39.
  • Tidigareläggning av renovering av ventilationsanläggning.
  • Ombyggnad av silobyggnad på Säverstaverket.

Förutom dessa exempel så fortsätter utbyggnaden av både fiber och fjärrvärme vilket sysselsätter en rad entreprenörer och underentreprenörer som i huvudsak är lokala. Även sommarens underhållsarbeten på våra värmeverk generar sysselsättning för många lokala företag.