Styrelsen i Bollnäs Energi AB har beslutat att investera 45 miljoner kronor i en ny biobränslepanna i Arbrå Värmeverk. Satsningen är ett led i att få en helt fossilfri fjärrvärmeproduktionen. I Bollnäs kommuns strategi för Ekologisk hållbarhet finns målet att fjärrvärmeproduktionen ska vara 100% fossilfri år 2030.

Den här investeringen innebär att fjärrvärmeproduktionen blir helt fossilfri samtidigt som vi ökar den totala kapaciteten i anläggningen

säger Johan Norlund, Fjärrvärmechef vid Bollnäs Energi AB.

Ett avtal för leverans av den nya pannan har tecknats med Enertek SIA i Lettland. I anbudsutvärderingen har hänsyn tagits till pris och kvalitet. Enertek har visat att de levererar bästa kvalitet till lägst pris. Anläggningen kommer att tas i drift hösten 2024.

Vd Mikael Strandberg och Jurijs Rza-zade, Enertek SIA, tar i hand efter undertecknande av avtalet.

Vd Mikael Strandberg och Jurijs Rza-zade, Enertek SIA, tar i hand efter undertecknande av avtalet.

Illustration ny pannbyggnad vid Arbrå värmeverk

Illustration ny pannbyggnad vid Arbrå värmeverk

Kontaktuppgifter: Fjärrvärmechef Johan Norlund, Tel 0278-254 96
e-post: johan.norlund@bollnasenergi.se