Alla våra småhus/villor som är enskilt anslutna till fjärrvärmen omfattas utan extra avgift av vår självriskelimineringsförsäkring. Försäkringen är tänkt att ersätta den självrisk som du får på din villa-/hemförsäkring i händelse av ersättningsbar skada som uppkommit på fjärrvärmecentralen och/eller fjärrvärmesystemet. Försäkringen omfattar självriskreducering upp till 5 000 kronor per skadetillfälle och kund.

Vid skada anmäler du den som vanligt till ditt ordinarie försäkringsbolag för hem/villa. När skadebeslut finns kontaktar du oss för att få blankett för skadeanmälan till självriskelimineringsförsäkringen.

Undantag
Försäkringen lämnar inte ersättning för:
– Skador som inte ersätts av Hem- och Villaförsäkring.
– Skador som beror på annat än fel i fjärrvärmenätet, t.ex. brand, explosion, översvämning, blixtnedslag, storm och frysskador.