Utsättning av kabel

Funderar du på att gräva i sommar?

Registrera ditt ärende på ledningskollen. Avgrävda kablar orsakar inte bara driftstörningar på nätet, det kostar dessutom mycket pengar. Gräver du själv av en kabel utan att ha begärt utsättning på den får du själv stå för reparationskostnaden. För att undvika olyckor likt den på bilden här bredvid behöver vi märka ut våra kablar innan du gräver.

Hur begär jag utsättning?

Vi hänvisar till ledningskollen. Där kan alla registrera ett ärende, det är bara att följa anvisningarna. Vi har ca 80 mil bredbandsschakt i backen runt om i kommunen och snittet 2017 var ca 27 ärenden per vecka, då koncentreras de flesta ärenden mellan april och november. Ju mer vi gräver desto fler utsättningsförfrågningar blir det. För att kunna administrera alla dessa förfrågningar på ett snabbt och säkert sätt är vi med i ledningskollen. Då riskerar vi inte att missa någon utsättning.

Vad är ledningskollen?

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som drivs av PTS (post- och telestyrelsen) och ett effektivt verktyg, både för oss som vill markera våra kablar och för sig som vill gräva. Alla kan begära utsättning; privatpersoner, företag, myndigheter och kommuner. I Bollnäs kommun är dessutom alla ledningsägare med så lägger du in ett ärende kan alla vi olika ledningsägare kolla om vi har kablar som berörs.

Här bredvid kan du se hur det ser ut när vi har varit och märkt ut kabel.
Vi använder oss alltid av grön färg för att markera fiberkablar (fjärrvärme markeras med röd färg)
Om vi använder pinnar eller målar direkt på backen beror helt enkelt på hur det ser ut på platsen. På gräs är pinnar lämpligast medan det på asfalt eller grusväg inte går så bra och då målas det istället direkt på backen.
Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Besöksbokning

Telefon: 0278-254 70

 

Vår hantering av personuppgifter.

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 3

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.