Ett öppet fibernät

Vi eftersträvar ett öppet nät med valfrihet för dig som kund och alternativ som passar ditt behov.
Här nedan finns information om de leverantörer vi har i nätet.
För att beställa tjänst, kontakta respektive leverantör.

Leverantörer

 

 

IP-telefoni

Sänk dina telefonikostnader. Att ringa via fibernätet är i betydligt billigare än via det vanliga fasta telenätet eftersom framför allt abonnemangsavgifterna är betydligt lägre. För att kunna få internettelefoni måste du alltså ha ett internetabonnemang via fibernätet.

Du behöver
En telefonidosa, en knapptelefon och bredbandsuttaget.
Dosan tillhandahålles av din telefonileverantör.

Välj leverantör
Jämför och välj den leverantör och tjänst som passar dig och dina behov bäst.