Uppsägning

En kalendermånads uppsägningstid.

Valbara tjänsteleverantörer hittar du HÄR!

 

  Bollnäs Energi AB är enligt Dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för inlämnade personuppgifter, dessa kommer att behandlas för att kunna ingå och fullgöra avtalet mot dig som kund. Du har rätt att på skriftlig begäran få information om och rättelse av uppgifterna. För mer information om Dataskyddsförordningen samt för kontaktuppgifter till Dataskyddsombud se dataskydd/GDPR eller kontakta oss på 0278 – 254 70.

  Laddstationer på alla anläggningar

  Laddstationer på alla anläggningar

  ”Bollnäs Energi har nu försett alla anläggningar och huvudkontoret med laddastationer för elbilar. Investeringen har möjliggjorts tack vare bidrag från Klimatklivet. Det här är ett steg mot fler elbilar i verksamheten" säger VD Mikael Strandberg. Foto: Laddstation på...

  läs mer
  Telenätet (ADSL) släcks 2021

  Telenätet (ADSL) släcks 2021

  Telenätet (ADSL) släcks 2021 Vi kommer under 2021 att avsluta samtliga ADSL stationer. Telia kommer att släcka ned 5 stationer i år, och de resterande kommer vi själva att avsluta till 2020-09-30. Brev går ut till samtliga berörda kunder. 2020-05-31 kommer Telia att...

  läs mer
  Service fjärrvärme – Covid-19

  Service fjärrvärme – Covid-19

  Med anledning av den ökade smittspridningen under hösten/vintern har vi för tillfället tagit beslut om att ställa in servicebesök till våra fjärrvärmekunder.

  läs mer
  Bollnäs Energi AB

  821 80 Bollnäs
  Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
  Telefon: 0278-254 70
  E-post: info@bollnasenergi.se

  Felanmälan fjärrvärme

  Vardagar 08:00-16:00:
  0278-254 70, val 3

  Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

  Felanmälan/support bredband

  Vardagar 08:00-16:00:
  0278-254 70, val 1

  Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.