Praktiskt fiberinformation

Efter beställning

När du har beställt fiber av oss kommer du att få en bekräftelse hem. Tillsammans med den kommer också grävinformation samt en grön skylt som du sätter upp på ditt hus, där du vill att fiberkabeln skall gå in.

Grävning på tomt

Duct läggs ned på ca 40 cm djup. Ett sökband läggs cirka 1 dm ovanför ducten. Vi gör en grovåterställning. Enkelt uttryckt, vi lägger tillbaka det vi gräver upp. Finåterställning görs av fastighetsägaren. Vi har koll på inkommande elkablar, telekablar och fjärrvärme. Du själv ansvarar dock för att märka ut interna elkablar (exempelvis mellan hus, för robotgräsklippare osv). Även eventuell jord- och bergvärme samt dagvattenledning eller dränering som ligger grundare än 70 cm skall du märka ut. Vi ersätter inte för skador uppkomna på grund av att utmärkning saknas.

Anslutning genom yttervägg

Vi borrar oss genom ytterväggen och installerar fiberboxen på insida yttervägg, markplan. Fiberboxen behöver ett eluttag, i övrigt är det bra att tänka på att den inte sitter för trångt så att man kan komma åt uttagen.

Leverans

När installationen är gjord och du har mediaboxen invändigt är det klart för användning. Du kontaktar sedan den leverantör du önskar för att aktivera en tjänst.

Fastighetsnät

Trådlösa nätverk och dragningar invändigt ansvarar fastighetsägaren själv för.