Fiber till folket

Vi bygger fiber i  Bollnäs kommun.

Det betyder att du snart kommer att kunna välja hastigheter ända upp till 1000 Mbit/s och få precis det TV-utbud, internet- och telefonitjänster som passar för ditt hem. Med fibernätet kan du inte bara spara in på din faktura, utan är också förberedd inför framtidens teknik och tjänster vi idag bara kan föreställa oss.
Om du funderar på om det är möjligt att få fiber till din bostad fråga oss.

Anslutningsavgiften för fiber är 10 000 SEK (på de områdena vi bygger ut 2019), befintliga områden kostar 14 000 kr förutsatt att fiber finns till tomtgräns.
Det är inte möjligt att utnyttja ROT-avdrag, på grund av att vi erbjuder en fast anslutningsavgift där kostnaderna till respektive kund inte är specificerade. Detta har vi också tagit hänsyn till när vi har prissatt anslutningsavgiften.
Vi kan erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa Kredit. Läs mer om det här

Utbyggnadsplaner 2019


Simeå-Söromåsen Några installationer kvar. Dessa släpar pga samförläggning med elen som dragit ut på tiden.  
Undersvik
Klart. 
Roren
Grävning klar. Installationer pågår.
Iste-Bogården  Grävning klar. Installationer kommer snart att påbörjas.
Snaten-Mörtsjö-Nordsjö. Grävning klar. Installationer kommer snart att påbörjas.
Östansjö.
Grävning pågår.
Prästänge. Inget påbörjat ännu, erbjudande har gått ut till fastighetsägarna. 

 

2020 och framåt kommer vi att gå närmare 100% utbyggnad.

Fiber till Gävleborg
Bollnäs Energi deltar i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg. Tillsammans bygger Region Gävleborg och länets kommuner fiber för ca 212 miljoner i länet under åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för cirka 3000 små och medelstora företag i länet att få tillgång till till snabbt bredband.
Fiber till Gävleborg-projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Inom projektet ansluts inga fastigheter men fiber dras fram till orter och byar.
Läs mer på Region Gävleborgs hemsida

Projekt Bollnäs Nord.

Det är viktigt att alla idag har tillgång till och kan ta del av det digitala samhället.
Bollnäs Kommun antog 2015 en bredbandsstrategi med målet att 90% av kommunens fast boende skall ha tillgång till bredband via fiber.

Projekt Bollnäs Nord var en viktig del i att uppfylla det målet. I projektet byggdes fiber i byarna Röste, Åsbacka, Växsjö, Vallsta och Orbaden. Byar som annars är ointressanta för övrig marknad. Tack vare projektet, som medfinansierats av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har nu även dessa byar möjlighet att deltaga i det digitala samhället. Tack vare medel från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kan vi idag höja målet för bredbandsutbyggnad i Bollnäs Kommun till att 95 % av fast boende skall ha tillgång till bredband via fiber år 2020.

Projekt Bollnäs Sydväst

Projekt Bollnäs Sydväst är en viktig del av Bredbandsmålet! I projektet byggdes fiber till byarna Hertsjö, Görtsbo, Herte, Hällbo och Hå. Byar som annars är ointressanta för övrig marknad. Tack vare projektet, som medfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har nu även dessa byar möjlighet att deltaga i det digitala samhället. Projektet har även möjliggjort utbyggnad för byar angränsande till projektet, då Bollnäs Energi i egen regi har fortsatt utbyggnationen till dessa angränsande byar. Detta har resulterat i att ca dubbelt så många som redovisas i projektet, indirekt har fått möjlighet till att ansluta till det öppna fibernätet tack vare projekt Bollnäs sydväst.

Pågående fiberutbyggnad...

Oktober 2019

Grävningen är klar i Roren/Hänsätter, det är även helt klart i Iste och Snaten/Mörtsjö nu.  
grävarna har precis påbörjat arbetet i Östansjö/Nordsjö. 

Vi har även beslutat att gräva i Prästänge i år, vilket vi kommer att påbörja efter Östansjö. Erbjudande gick ut i slutet av september till samtliga berörda där. 

Elektra har pågående installationer i Hänsätter/Backa och några förtätningar. Så fort alla fiberkablar har kommit i upp till Iste och Snaten/Mörtsjö kommer de även att påbörja installationer där. 
Samtidigt grävs och installeras förtätningar, nya kunder på områden där vi sedan tidigare har fiber. Vi har installerat ca 130 stycken förtätningar i år, och vi har för närvarande 40 stycken väntandes på installation.

Glad höst!

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Besöksbokning

Telefon: 0278-254 70

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 2

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.