Fiber till folket

Vi bygger fiber i  Bollnäs kommun.

Det betyder att du snart kommer att kunna välja hastigheter ända upp till 1000 Mbit/s och få precis det TV-utbud, internet- och telefonitjänster som passar för ditt hem. Med fibernätet kan du inte bara spara in på din faktura, utan är också förberedd inför framtidens teknik och tjänster vi idag bara kan föreställa oss.
Om du funderar på om det är möjligt att få fiber till din bostad fråga oss.

Anslutningsavgiften för fiber är 10 000 SEK (på de nya områdena vi bygger ut 2018, befintliga områden kostar 12 500 kr förutsatt att fiber finns till tomtgräns).
Det är inte möjligt att utnyttja ROT-avdrag, på grund av att vi erbjuder en fast anslutningsavgift där kostnaderna till respektive kund inte är specificerade. Detta har vi också tagit hänsyn till när vi har prissatt anslutningsavgiften.
Vi kan erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa Kredit. Läs mer om det här

Utbyggnadsplaner 2018

Kvar från 2017:
Segersta, grävning klar förutom längs en av trafikverkets vägar som kommer att grävas om och installeras till våren
Lilltjära + Vallsänge/Gusbo, installation pågår Karta + Karta
Acktjära, grävning pågår Karta
Granbo/Hårga, grävning pågår Karta
Vik-Voxsätter, grävning pågår, installationer påbörjade Karta

2018:
Edstuga
Karta
Freluga Karta
Sörbo Karta
Djupa/Segersta
Flästa
Karta
Sjörgrå
Iste

Roren
Snaten-Mörtsjö-Bogården-Nordsjö
Östansjö
Simeå

Undersvik

 

2019 och framåt kommer vi att gå mot 100% utbyggnad (byar som ej är nämnda här ovan)

Fiber till Gävleborg
Bollnäs Energi deltar i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg. Tillsammans bygger Region Gävleborg och länets kommuner fiber för ca 212 miljoner i länet under åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för cirka 3000 små och medelstora företag i länet att få tillgång till till snabbt bredband.
Fiber till Gävleborg-projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Inom projektet ansluts inga fastigheter men fiber dras fram till orter och byar.
Läs mer på Region Gävleborgs hemsida

Pågående fiberutbyggnad...

Maj 2018

Grävning i Lenninge/Vik/Voxsätter fortsätter. Vi kommer även under maj att åka tillbaka till ställen vi varit under vintern och återställa samt gräva till de kunder vi inte kunde gräva till pga snö & tjäle.
Nu under maj drar vi även igång grävning till kunder på områden där vi redan har fiber – förtätningar.
Vi har även börjat på i Freluga/Edstuga/Sörbo med borrning under vägar, vi kommer sedan påbörja grävning där. Då börjar vi i Freluga och jobbar oss ut mot Sörbo. Vid mitten av maj kommer även alla som beställt där att få hem grävinformation från oss.

Status Segersta
På grund av att vi saknar besked från trafikverket står vi still med vägen som ska grävas om där så länge.
Det gäller östra Gäversta/Östra Svedjavägen.

Elektra installerar resterande kunder i Lilltjära/Vallsänge/Gusbo åt oss nu och de har även börjat på med stamnätet kring Granbo och Lenninge samt installationer i Voxsätter.

Glad vår!