Fiber till folket

Vi bygger fiber i  Bollnäs kommun.

Det betyder att du snart kommer att kunna välja hastigheter ända upp till 1000 Mbit/s och få precis det TV-utbud, internet- och telefonitjänster som passar för ditt hem. Med fibernätet kan du inte bara spara in på din faktura, utan är också förberedd inför framtidens teknik och tjänster vi idag bara kan föreställa oss.
Om du funderar på om det är möjligt att få fiber till din bostad fråga oss.

Anslutningsavgiften för fiber är 10 000 SEK. Det är inte möjligt att utnyttja ROT-avdrag, på grund av att vi erbjuder en fast anslutningsavgift där kostnaderna till respektive kund inte är specificerade. Detta har vi också tagit hänsyn till när vi har prissatt anslutningsavgiften.
Vi kan däremot erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa Kredit. Läs mer om det här

Utbyggnadsplaner 2018

Kvar från 2017:
Segersta, grävning klar förutom längs en av trafikverkets vägar som kommer att grävas om och installeras till våren
Sibo, installation pågår. Karta
Lilltjära + Vallsänge/Gusbo, installation pågår. Karta + Karta
Acktjära, grävning pågår Karta
Granbo/Hårga, grävning pågår Karta
Vik-Voxsätter, planerad grävstart under december, kommer ske till våren. Karta

2018:
Edstuga
Karta
Freluga Karta
Sörbo Karta
Flästa
Karta
Iste
Roren
Simeå
Undersvik
Snaten
Östansjö
Djupa

2019 och framåt kommer vi att gå mot 100% utbyggnad (byar som ej är nämnda här ovan)

Fiber till Gävleborg
Bollnäs Energi deltar i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg. Tillsammans bygger Region Gävleborg och länets kommuner fiber för ca 212 miljoner i länet under åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för cirka 3000 små och medelstora företag i länet att få tillgång till till snabbt bredband.
Fiber till Gävleborg-projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Inom projektet ansluts inga fastigheter men fiber dras fram till orter och byar.
Läs mer på Region Gävleborgs hemsida

Pågående fiberutbyggnad...

Mars 2018

Vi har påbörjat grävning i Hårga/Granbo. Det går inte lika fort som vanligt men vi kämpar på. Vi har mycket att göra i år så vi uppskattar alla metrar vi kan gräva.
Vi har ombetts gräva om en väg i Segersta, vilket kommer göra att en del kunder inte får sin fiber klar förrän våren. Vi avvaktar fortfarande besked från trafikverket i frågan. Det gäller östra Gäversta/Östra Svedjavägen.

Elektra är i Sibo/Lilltjära och installerar åt oss.

Rekordår! Under 2017 installerade vi 1103 st kunder, vilket är mer än vad vi gjort något år tidigare. 2018 kommer troligtvis att ligga på samma höga nivå.

Glada vinterdagar!