Fiber till folket

Vi bygger fiber i  Bollnäs kommun.

Det betyder att du snart kommer att kunna välja hastigheter ända upp till 1000 Mbit/s och få precis det TV-utbud, internet- och telefonitjänster som passar för ditt hem. Med fibernätet kan du inte bara spara in på din faktura, utan är också förberedd inför framtidens teknik och tjänster vi idag bara kan föreställa oss.
Om du funderar på om det är möjligt att få fiber till din bostad fråga oss.

Anslutningsavgiften för fiber är 10 000 SEK (på de nya områdena vi bygger ut 2018, befintliga områden kostar 12 500 kr förutsatt att fiber finns till tomtgräns).
Det är inte möjligt att utnyttja ROT-avdrag, på grund av att vi erbjuder en fast anslutningsavgift där kostnaderna till respektive kund inte är specificerade. Detta har vi också tagit hänsyn till när vi har prissatt anslutningsavgiften.
Vi kan erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa Kredit. Läs mer om det här

Utbyggnadsplaner 2018

2018:
Edstuga,
grävning klart, installation ej påbörjad ännu Karta
Freluga, grävning klar, fiberinstallation pågår Karta
Sörbo, grävning klar, fiberinstallation pågår Karta
Djupa/Segersta,
klart.
Sjörgrå, grävning pågår
Flästa, grävning pågår Karta

Framflyttat till 2019:
Roren
Iste (kan påbörjas tidigare, vi samförlägger med elen)
Snaten-Mörtsjö-Bogården-Nordsjö
Östansjö
Simeå

Undersvik

2020 och framåt kommer vi att gå mot 100% utbyggnad (byar som ej är nämnda här ovan)

Fiber till Gävleborg
Bollnäs Energi deltar i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg. Tillsammans bygger Region Gävleborg och länets kommuner fiber för ca 212 miljoner i länet under åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för cirka 3000 små och medelstora företag i länet att få tillgång till till snabbt bredband.
Fiber till Gävleborg-projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Inom projektet ansluts inga fastigheter men fiber dras fram till orter och byar.
Läs mer på Region Gävleborgs hemsida

Projekt Bollnäs Nord.

Det är viktigt att alla idag har tillgång till och kan ta del av det digitala samhället.
Bollnäs Kommun antog 2015 en bredbandsstrategi med målet att 90% av kommunens fast boende skall ha tillgång till bredband via fiber.

Projekt Bollnäs Nord var en viktig del i att uppfylla det målet. I projektet byggdes fiber i byarna Röste, Åsbacka, Växsjö, Vallsta och Orbaden. Byar som annars är ointressanta för övrig marknad. Tack vare projektet, som medfinansierats av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har nu även dessa byar möjlighet att deltaga i det digitala samhället. Tack vare medel från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kan vi idag höja målet för bredbandsutbyggnad i Bollnäs Kommun till att 95 % av fast boende skall ha tillgång till bredband via fiber år 2020.

Projekt Bollnäs Sydväst

Projekt Bollnäs Sydväst är en viktig del av Bredbandsmålet! I projektet byggdes fiber till byarna Hertsjö, Görtsbo, Herte, Hällbo och Hå. Byar som annars är ointressanta för övrig marknad. Tack vare projektet, som medfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har nu även dessa byar möjlighet att deltaga i det digitala samhället. Projektet har även möjliggjort utbyggnad för byar angränsande till projektet, då Bollnäs Energi i egen regi har fortsatt utbyggnationen till dessa angränsande byar. Detta har resulterat i att ca dubbelt så många som redovisas i projektet, indirekt har fått möjlighet till att ansluta till det öppna fibernätet tack vare projekt Bollnäs sydväst.

Pågående fiberutbyggnad...

November 2018

Grävning pågår i Flästa och Sjörgrå.
Sjörgrå räknar vi med att bli klar innan nyår, i Flästa kommer grävningen att pågå ända fram till februari som det ser ut nu.
Vi kommer även att samförlägga kabel med elen i Iste, det beräknas påbörjas inom kort.

Elektra installerar kunder i Freluga och Sörbo.
Utöver det så jobbar de med installationer bland våra tidigare utbyggda områden, där kunder vill ansluta i efterhand.

Planerad grävning i Roren, Bogården/Mörtjsö/östansjö, Simeå och Undersvik kommer att bli framflyttad till våren. Vi kommer dock att samförlägga med elen där vi kan, men det kommer inte att bli färdigt 2018.

Glad vinter!