Bollnäs Energi AB har för avsikt att göra en ändringsansökan enligt miljöbalken. Ändringen avser en ökning av den producerade energin till 250 GWh under 3 år då vårt nuvarande tillstånd enligt miljöbalken innehåller en begränsning till 210 GWh per år.
Under de senaste åren har bolagets energiproduktion närmat sig begränsningen dock utan att överskrida total mängd tillfört avfallsbränsle och installerad tillförd effekt. Bestämmelsen i tillståndet om en maximal årlig energiproduktion begränsar bolagets produktion av energi vilken till stor del utgör fjärrvärmeförsörjningen i Bollnäs tätort. Villkoret om energiproduktion riskerar att överträdas ett kallt år.

 

En miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas och inför detta ska de som kan beröras av verksamheten få möjlighet att framföra sina synpunkter och påverka innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.

Med anledning av detta inbjuds allmänheten till ett samrådsmöte torsdagen den 21 september kl 18.30 på Säverstaverket, Myrbäcksgatan 18, Bollnäs.

 

Anmäl gärna ditt deltagande senast 19 september till info@bollnasenergi.se eller 0278-254 70, val 1.
Vill du hellre lämna dina synpunkter på annat sätt kan du skicka e-post till info@bollnasenergi.se

 

Underlag inför avgränsningssamråd om utformningen av miljökonsekvensbeskrivning för Säverstaverket finns att läsa här som pdf (öppnas i ny flik). Önskar du få underlaget utskrivet är du välkommen att kontakta oss.

Välkomna!