Teckna Serviceavtal villa/småhus

Omfattning

Serviceavtalet omfattar kundens rätt att hos Bollnäs Energi AB avropa:

  1. Ett årligt servicebesök. Vid servicebesöket kontrolleras täthet i kopplingar, smutsfiltret rengörs, inställningar gås igenom och en allmän funktionskontroll görs. Vid behov byts tätningar. Besöket bokas av kunden.
  2. Utbyte av komponenter i fjärrvärmecentral levererad av Bollnäs Energi AB till rabatterat pris enligt prislista.
  3. Rådgivning per telefon.

Bokning av tid för servicebesök

Kunden kontaktar Bollnäs Energi på tel. 0278 – 254 70 eller mail info@bollnasenergi.se för tidsbokning.

Bollnäs Energi AB:s åtaganden

Bollnäs Energi AB ska så snart som möjligt efter kundens avrop, avhjälpa fel eller besöka kunden för årlig service.
Avhjälpande underhåll och servicebesök tillhandahålls under vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00. Om kunden vill förlägga servicebesöket utanför ordinarie arbetstid på vardagar tillkommer timkostnad.

Vardagar kl. 16.00 – 18.00 713 kr/timme, kl. 18.00 – 24.00 831 kr/timme

Därefter 950 kr/timme.
Vid servicebesöket åtar sig Bollnäs Energi AB att kontrollera fjärrvärmecentralen och till kunden rekommendera eventuella behov av utbyte av komponenter. Reglerutrustningens funktion kontrolleras och kunden instrueras.

Kundens åtaganden

Kunden ska vårda fjärrvärmecentralen och dess utrustning väl. Fjärrvärmecentralen ska vara lätt tillgänglig. Den får inte blockeras. Bollnäs Energi AB tar inget ansvar för skador på annan egendom på grund av utströmmande vatten i samband med läckage i kopplingar, utbyte av komponenter eller luftning av värmesystemet.

Kostnad

Kostnad för serviceavtalet uppgår till 80 kr per månad inklusive moms. Kostnaden påförs fjärrvärmefakturan månadsvis med början månaden efter undertecknandet.

Giltighetstid och uppsägning

Avtalet, efter undertecknande, gäller tillsvidare med en kalendermånads uppsägning. Sker försäljning av fastigheten upphör avtalet med automatik.

 

Teckna Serviceavtal större fastigheter

Vi erbjuder även serviceavtal till större fastigheter, fyll i intressanmälan ned så återkommer vi. Oftast vill vi komma på ett besök för att titta på centralen innan vi lämnar offert.