Reko fjärrvärme

Vi är anslutna till Reko fjärrvärme vilket är branschens riktlinjer för att utveckla goda kundrelationer.

Riktlinjerna är till för både oss som leverantör och dig som kund.

Tre ledord

Öppenhet

För att ge dig möjlighet att bedöma vår verksamhet och vår produkt.

Jämförbarhet!

För att möjliggöra välgrundade bedömningar av olika fjärrvärmeleverantörer och lokala konkurrerande alternativ.

Förtroende!

För att utveckla långsiktiga relationer och möjliggöra välgrundade val.

Vi vill vara öppna, hjälpsamma och det ska vara enkelt att ha med oss att göra   – Reko helt enkelt!

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Besöksbokning

Telefon: 0278-254 70

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 2

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.