Reko fjärrvärme

Vi är anslutna till Reko fjärrvärme vilket är branschens riktlinjer för att utveckla goda kundrelationer.

Riktlinjerna är till för både oss som leverantör och dig som kund.

Tre ledord

Öppenhet

För att ge dig möjlighet att bedöma vår verksamhet och vår produkt.

Jämförbarhet!

För att möjliggöra välgrundade bedömningar av olika fjärrvärmeleverantörer och lokala konkurrerande alternativ.

Förtroende!

För att utveckla långsiktiga relationer och möjliggöra välgrundade val.

Vi vill vara öppna, hjälpsamma och det ska vara enkelt att ha med oss att göra   – Reko helt enkelt!