Priser för fjärrvärme

Styrelsen har beslutat att samma priser kommer att gälla under 2019,  d v s ingen prisökning på fjärrvärme, serviceavtal eller anslutningsavgift. Det blir 6:e året i rad som vi kan hålla samma pris för fjärrvärmen!

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften avseende småhus är 65.500 kronor inkl moms*.
Återställer fastighetsägaren tomtmarken själv utgår rabatt med 7.500 kronor inkl moms.

Årskostnad

Årskostnader för olika typer av fastigheter finns sammanställt för privatpersoner här och för företag här.

Delbetalning

* Vi kan erbjuda våra kunder delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa Kredit, ett finansbolag som ingår i Länsförsäkringsgruppen. Där är det möjligt med delbetalning upp till 72 månader. Läs mer om våra alternativ här

Prislistor

Med hjälp av prislistorna för respektive ort kan du räkna ut din värmekostnad.
Fjärrvärmekostnaden består av tre delar: fast avgift, effektavgift samt energiavgift.
Moms: 25%.