Fjärrvärme privatpersoner – Bollnäs

Kundkategori Småhus – Normalförbrukare

Normal villaförbrukning.

Årlig   förbrukning Abonnerad effekt Total kostnad Fast kostnad Effekt  kostnad  Rörlig kostnad
15 000 kWh 10 kW 13 631 kr/år 0 kr/år 4 725 kr/år 8 906 kr/år
20 000 kWh 11 kW 17 073 kr/år 0 kr/år 5 198 kr/år 11 875 kr/år
30 000 kWh 16 kW 25 373 kr/år 0 kr/år 7 560 kr/år 17 813 kr/år
40 000 kWh 21 kW 33 673 kr/år 0 kr/år 9 923 kr/år 23 750 kr/år

Kundkategori Småhus – Lågförbrukare

Fastigheter med väldigt låg förbrukning, upp till ca 11 000 kWh/år.

Årsförbrukning Total kostnad Fast kostnad Rörlig kostnad
 5 000 kWh  4 900 kr/år  0 kr/år  4 900 kr/år
 10 000 kWh  9 800 kr/år  0 kr/år  9 800 kr/år

Poolvärme

Nyttjande av poolvärme förutsätter att fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet för ordinarie uppvärmning. Tabellen visar årskostnad vid en förbrukning på 8 000 kWh. Det rörliga priset för poolvärme gäller under perioden maj – september, övrig tid gäller ordinarie fjärrvärmepris.

Säsongsförbrukning Total kostnad Fast kostnad Rörlig kostnad
8 000 kWh 3 875 kr/år 1 500 kr/år  2 375 kr/säsong

Fjärrvärme privatpersoner – Arbrå/Kilafors

Kundkategori Småhus – Normalförbrukare

Normal villaförbrukning.

 

Årsförbrukning Abonnerad effekt Total kostnad Fast kostnad Effektkostnad  Rörlig kostnad
15 000 kWh 10 kW 13 725 kr/år 0 kr/år 4 725 kr/år 9 000 kr/år
20 000 kWh 11 kW 17 198 kr/år 0 kr/år 5 198 kr/år 12 000 kr/år
30 000 kWh 16 kW 25 560 kr/år 0 kr/år 7 560 kr/år 18 000 kr/år
40 000 kWh 21 kW 33 923 kr/år 0 kr/år 9 923 kr/år 24 000 kr/år

Kundkategori Småhus – Lågförbrukare

Fastigheter med väldigt låg förbrukning, upp till ca 11 000 kWh/år.

Årsförbrukning Total kostnad Fast kostnad Rörlig kostnad
 5 000 kWh  4 900 kr/år  0 kr/år  4 900 kr/år
 10 000 kWh  9 800 kr/år  0 kr/år  9 800 kr/år

Poolvärme

Nyttjande av poolvärme förutsätter att fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet för ordinarie uppvärmning. Tabellen visar årskostnad vid en förbrukning på 8 000 kWh. Det rörliga priset för poolvärme gäller under perioden maj – september, övrig tid gäller ordinarie fjärrvärmepris.

Säsongsförbrukning Total kostnad Fast kostnad Rörlig kostnad
8 000 kWh 3 875 kr/år 1 500 kr/år  2 375 kr/säsong