Fjärrvärme företag – Bollnäs

Prissammanställning per område och kategori 2017. Alla belopp är inklusive moms.

 

Kundkategori Flerbostadshus

Årsförbrukning Abonnerad effekt Total kostnad Fast kostnad Effektkostnad  Rörlig kostnad
80 MWh 40 kW 66 400 kr/år 0 kr/år 18 900 kr/år 47 500 kr/år
193 MWh 97 kW 160 502 kr/år 2 500 kr/år 43 408 kr/år 114 594 kr/år
500 MWh 250 kW 411 250 kr/år 2 500 kr/år 111 875 kr/år 296 875 kr/år
1 000 MWh 500 kW 817 500 kr/år 12 500 kr/år 211 250 kr/år 593 750 kr/år

Kundkategori Lokaler

Årsförbrukning Abonnerad effekt Total kostnad Fast kostnad Effektkostnad  Rörlig kostnad
80 MWh 47 kW 69 708 kr/år 0 kr/år 22 208 kr/år 47 500 kr/år
193 MWh 114 kW 168 109 kr/år 2 500 kr/år 51 015 kr/år 114 594 kr/år
500 MWh 294 kW 430 940 kr/år 2 500 kr/år 131 565 kr/år 296 875 kr/år
1 000 MWh 588 kW 854 680 kr/år 12 500 kr/år 248 430 kr/år 593 750 kr/år

Kundkategori Samfälligheter

Årsförbrukning Abonnerad effekt Total kostnad Fast kostnad Effektkostnad  Rörlig kostnad
80 MWh 40 kW 66 400 kr/år 0 kr/år 18 900 kr/år 47 500 kr/år
193 MWh 97 kW 160 502 kr/år 2 500 kr/år 43 408 kr/år 114 594 kr/år
500 MWh 250 kW 411 250 kr/år 2 500 kr/år 111 875 kr/år 296 875 kr/år
1 000 MWh 500 kW 817 500 kr/år 12 500 kr/år 211 250 kr/år 593 750 kr/år

Fjärrvärme företag – Arbrå/Kilafors

Prissammanställning per område och kategori 2017. Alla belopp är inklusive moms.

 

Kundkategori Flerbostadshus

Årsförbrukning Abonnerad effekt Total kostnad Fast kostnad Effektkostnad  Rörlig kostnad
80 MWh 40 kW 66 900 kr/år 0 kr/år 18 900 kr/år 48 000 kr/år
193 MWh 97 kW 161 708 kr/år 2 500 kr/år 43 408 kr/år 115 800 kr/år
500 MWh 250 kW 414 375 kr/år 2 500 kr/år 111 875 kr/år 300 000 kr/år
1 000 MWh 500 kW 823 750 kr/år 12 500 kr/år 211 250 kr/år 600 000 kr/år

Kundkategori Lokaler

Årsförbrukning Abonnerad effekt Total kostnad Fast kostnad Effektkostnad  Rörlig kostnad
80 MWh 47 kW 70 208 kr/år 0 kr/år 22 208 kr/år 48 000 kr/år
193 MWh 114 kW 169 315 kr/år 2 500 kr/år 51 015 kr/år 115 800 kr/år
500 MWh 294 kW 434 065 kr/år 2 500 kr/år 131 565 kr/år 300 000 kr/år
1 000 MWh 588 kW 860 930 kr/år 12 500 kr/år 248 430 kr/år 600 000 kr/år

Kundkategori Samfälligheter

Årsförbrukning Abonnerad effekt Total kostnad Fast kostnad Effektkostnad  Rörlig kostnad
80 MWh 40 kW 66 900 kr/år 0 kr/år 18 900 kr/år 48 000 kr/år
193 MWh 97 kW 161 708 kr/år 2 500 kr/år 43 408 kr/år 115 800 kr/år
500 MWh 250 kW 414 375 kr/år 2 500 kr/år 111 875 kr/år 300 000 kr/år
1 000 MWh 500 kW 823 750 kr/år 12 500 kr/år 211 250 kr/år 600 000 kr/år