Varför välja fjärrvärme?

Vi värmer och levererar vatten

Fjärrvärme ger dig obegränsat med varmt vatten. Inte ens på morgonen eller vid middagstid, när åtgången normalt är som störst, riskerar du en kalldusch.

 

Enkelt, tryggt och bekvämt för dig

Sedan du fått fjärrvärme installerad i ditt hus behöver du nästan inte bry dig om den alls. Du har jämn värme och varmt vatten, det är rent, snyggt och luktfritt.

Smart och effektiv energikälla

Fjärrvärmen kan ta tillvara på energi som annars hade gått förlorad, t ex:
– spillvärme från industrin
– rester från skogsavverkning
– avfall

Tillsammans minskar vi utsläppen

Istället för att varje hus har sin egen panna levereras värmen från en central anläggning med avancerad rening som drivs av kvalificerad personal. Det tjänar både hushållen och miljön på genom mindre utsläpp av koldioxid, svavel, kväveoxid och partiklar.

Flexibelt och driftsäkert alternativ

Vi kan utnyttja många olika slags bränslen och tillförlitligheten är så nära 100 procent man kan komma.

Finns det några konkurrenter eller har ni monopol på marknaden?

I stort sett alla uppvärmningsformer kan sägas vara konkurrenter till fjärrvärme. Under de senaste åren har värmepumpar och pelletseldning blivit de största konkurrenterna.

Fjärrvärmeföretagen anklagas ibland för att ha en monopolsituation på sin marknad, men Svensk Fjärrvärme menar att detta är en missuppfattning. När en kund väljer värmeanläggning är konkurrensen helt fri och kunden kan välja mellan olika alternativ som till exempel värmepump, elvärme, pelletseldning och fjärrvärme.

Hur många använder fjärrvärme?

Allt fler upptäcker att fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp sin fastighet. Idag värms omkring 75 procent av alla flerfamiljshus och 180 000 småhus med fjärrvärme och totalt får närmare fyra miljoner svenskar sin värme från fjärrvärme – i hemmet, på jobbet eller i skolan. I Bollnäs, Arbrå och Kilafors tätorter är endast ett fåtal av flerfamiljshusen inte anslutna till fjärrvärme. Anslutningsgraden för småhus är omkring 75%.

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 3

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.