Priser för fjärrvärme

Styrelsen har beslutat att samma priser kommer att gälla under 2021,  d v s ingen prisökning på fjärrvärme, serviceavtal eller anslutningsavgift. Det blir 8:e året i rad som vi kan hålla samma pris för fjärrvärmen!

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften avseende småhus är 65.500 kronor inkl moms*.
Återställer fastighetsägaren tomtmarken själv utgår rabatt med 7.500 kronor inkl moms.

Anslutning av större fastigheter sker utifrån offert.

Årskostnad

Årskostnader för olika typer av fastigheter finns sammanställt för privatpersoner här och för företag här.

Delbetalning

* Vi kan erbjuda våra kunder delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa Kredit, ett finansbolag som ingår i Länsförsäkringsgruppen. Där är det möjligt med delbetalning upp till 72 månader. Läs mer om våra alternativ här

Prislistor

Med hjälp av prislistorna för respektive ort kan du räkna ut din värmekostnad.
Fjärrvärmekostnaden består av tre delar: fast avgift, effektavgift samt energiavgift.
Moms: 25%.

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 3

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.